Về trang chủ m.onthionline.net | Về trang chủ onthionline.com

Viết phương trình chính tắc của Elip

1.Cho
Resized Image
Tìm độ dài trục lớn, trục bé, tiêu cự, tâm sai, tiêu điểm, tạo độ các đỉnh
2.Viết phương trình chính tắc của Elip biết độ dài trục lớn bằng 10 và một tiêu điểm có tọa độ (-2;0)
3.Viết phương trình chính tắc của Elip biết độ dài trục lớn bằng 10 và Elip đi qua một điểm A(3;1)
4.. Viết phương trình chính tắc của Elip biết EliP đi qua hai điểm A(4;1) và B(1;2).

Lượt xem : 79 | Lời giải :

LỜI GIẢI

Resized Image
Resized Image

Về trang vừa tìm kiếm  |  Về trang m.onthionline.net
Bài tập mới cập nhật