Về trang chủ m.onthionline.net | Về trang chủ onthionline.com

Xét dấu các biểu thức

1. Xét dấu các biểu thức sau

Resized Image
2. Giải các bất phương trình sau.
Resized Image

Lượt xem : 157 | Lời giải :Chưa có

Về trang vừa tìm kiếm  |  Về trang m.onthionline.net
Bài tập mới cập nhật