Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm bài tập trực tuyến

< 1 2 3 4 20 .. > 

Giải các bất phương trình toán 10

Giải các phương trình và bất phương trình sau:
Resized Image

Lượt xem : 8 | Lời giải :

Tìm ẩn để phương trình có nghiệm dương phân biệt

Cho phương trình:

Resized Image
a) Giải phương trình với m=1;
b)Tìm m để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt.

Lượt xem : 7 | Lời giải :

Giải các phương trình sau:

Resized Image

Lượt xem : 7 | Lời giải :

Giải phương trình lượng giác

Resized Image

Lượt xem : 34 | Lời giải :Chưa có

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

Cho hàm số

Resized Image

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1)
2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1), biết tiếp tuyến cắt trục hoành, trục tung lần lượt tại hai điểm phân biết A, B và tam giác OAB cân tại gốc toạ độ.
Câu II ( 2,0 điểm)

Lượt xem : 24 | Lời giải :Chưa có

Giải phương trình- toán 11

Resized Image

Lượt xem : 27 | Lời giải :

Giải phương trình


Resized Image

Lượt xem : 28 | Lời giải :

Giải các phương trình sau:

Resized Image

Lượt xem : 20 | Lời giải :Chưa có

Viết một phương trình oxi hóa –khử thỏa

Viết một phương trình oxi hóa –khử thỏa mãn điều kiện sau:
a. Nguyên tử nhường electron cho nguyên tử.
b. Nguyên tử nhường electron cho ion.

Lượt xem : 19 | Lời giải :

Viết các phương trình phản ứng thu được

Cho 9,2 gam hỗn hợp gồm Zn và Al tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch A.

a. Viết các phương trình phản ứng?

b. Cô cạn dung dịch A thu được m gam chất rắn, tính m?

Lượt xem : 26 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :