Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm bài tập trực tuyến

< 1 2 3 4 20 .. > 

Tìm TXĐ của hàm logarit

Tìm TXĐ của các hàm số sau

a)y=log_{sqrt{2}} left ( frac{x+1}{3-2x} 
ight )

b)y=log _3(3^{x-1}-9)

Lượt xem : 136 | Lời giải :Chưa có

Tính tích phân toán 8

1. Tính tích phân:
Resized Image
2. Giải phương trình:
Resized Image
3. Giải phương trình:
Resized Image

Lượt xem : 29 | Lời giải :

Giải bất phương trình- toán 8

Giải bất phương trình:
Resized Image

Lượt xem : 188 | Lời giải :Chưa có

Giải bất phương trình log

Giải bất phương trình :

Lượt xem : 133 | Lời giải :

Chứng minh lôgarit

Chứng minh rằng ba số dương phân biệt khác theo thứ tự lập thành cấp số nhân khi và chỉ khi , trong đó

Lượt xem : 55 | Lời giải :

Giải hệ phương trình

. Giải phương trình: . Giải hệ phương trình:

Lượt xem : 108 | Lời giải :

Định a để hệ phương trình sau luôn có nghiệm

Định để hệ phương trình sau luôn có nghiệm: với

Lượt xem : 135 | Lời giải :

Tìm giá trị lớn nhất của tham số m

Cho hệ phương trình : Giải () khi Tìm giá trị lớn nhất của tham số sao cho hệ () có nghiệm thỏa mãn :

Lượt xem : 96 | Lời giải :

Tìm tập xác định của các hàm số

Tìm tập xác định của các hàm số:a) b) c) d)

Lượt xem : 109 | Lời giải :

Tìm tập xác định của các hàm số sau

Tìm tập xác định của các hàm số sau:a) b) c) d)

Lượt xem : 175 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :