Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm bài tập trực tuyến

< 1 2 3 4 20 .. > 

Tính vật tốc chuyển động của vật

Resized Image

Lượt xem : 35 | Lời giải :

Cân bằng PTHH theo sơ đồ phản ứng

Câu 1
Tính thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất SO3.
Câu 2
Cân bằng các PTHH theo sơ đồ phản ứng sau:
Resized Image

Lượt xem : 149 | Lời giải :

Viết công thức về khối lượng

Câu 1 (3 điểm): Cho 5,6 gam canxi oxit (CaO) tác dụng với dung dịch chứa 7,3 gam axit clohiđric (HCl), tạo thành muối canxi clorua (CaCl2) và 1,8gam nước(H2O)
a. Lập phương trình húa học.
b. Viết công thức về khối lượng của phản ứng xảy ra.
c .Tính khối lượng canxi clorua tạo thành.
Câu 2 (1 điểm ) Cho sơ đồ phản ứng sau :
Resized Image
Hãy biện luận để thay x , y ( biết rằng x y) bằng các chỉ số thích hợp rồi lập phương trình hóa học của phàn ứng.

Lượt xem : 45 | Lời giải :Chưa có

Viết phương trình phản ứng.

Câu 1: Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học: HCl; NaCl; NaI; NaNO3
Câu 2: Hoà tan hoàn toàn 13,9 gam hỗn hợp hai kim loại Al và Fe bằng dung dịch HCl 2,5M. Thấy thoát ra 7,84 lít khí H2 ở đktc.
a. Viết phương trình phản ứng.
b. Tính thành phần phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.
c. Tính thể tích HCl cần dùng.
Cho H = 1; Na = 23; Cl = 35,5; Ag = 108; Fe = 56; Zn = 65; Mg = 24; Ba = 137; O = 16; Mn = 55; Al=27.

Lượt xem : 179 | Lời giải :Chưa có

Vật lý 6

một mẫu hợp kim chì-thép có m=664g, D=8,3 g/cm3. hãy xác định khối lượng của thép và chì có trong hợp kim biết: Dthép=7300 kg/m3 và Dchì=11300 kg/cm3.

Lượt xem : 133 | Lời giải :Chưa có

Quy tắc hóa trị

Câu1: Phát biểu quy tắc hóa trị và vận dụng lập CTHH nhanh ( Bài tập 2), kiểm tra công thức đúng, sai và sửa lại CTHH viết sai (Bài tập 1)
Câu2: Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng? Viết biểu thức cho định luật.
Câu3: Viết các công thức chuyển đổi giữa khối lượng, thể tích và lượng chất.
Viết công thức tính thành phần % các nguyên tố trong hợp chất.

Lượt xem : 46 | Lời giải :Chưa có

Tính khối lượng chất rắn

Câu 1) Đốt cháy 29,6 gam hỗn hợp Fe và Cu cần 6,72 lít O2 (ở đktc). Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng bằng 2 cách.
Câu 2) Tính khối lượng P_{2}O_{5} thu được khi cho 9,3 gam P tác dụng với 9,6 lít khí O2 (ở 20^{circ}C; 1 atm). Biết phản ứng xảy ra hoàn toàn.

Lượt xem : 103 | Lời giải :Chưa có

Định luật bảo toàn khối lượng.


a. Phát biểu định luật bảo toàn khối lượng.
b. Có Phương trình hóa học: S + O2 SO2
Biết khối lượng lưu huỳnh (S) tham gia phản ứng là 8 g và sau phản ứng thu được 16 g lưu huỳnh đioxit (SO2) . Tính khối lượng khí oxi (O2) đã tham gia phản ứng.

Lượt xem : 154 | Lời giải :Chưa có

Tính công suất tối thiểu

Một toà nhà cao 10 tầng mỗi tầng cao 3,4m, có một thang máy chở tối đa đ-ược 20 ng¬ười, mỗi ng¬ười có khối l¬ượng trung bình 50 kg. Mỗi chuyến lên tầng 10 nếu không dừng ở các tầng khác mất một phút.
a. Công suất tối thiểu của động cơ thang máy phải là bao nhiêu?
b. Để đảm bảo an toàn, người ta dùng một động cơ có công suất gấp đôi mức tối thiểu trên. Biết rằng giá 1 kwh điện là 750 đồng. Hỏi chi phí mỗi lần thang máy lên tầng 10 là bao nhiêu?

Lượt xem : 165 | Lời giải :Chưa có

Tính khối lượng của gen

Gen B có 5198 liên kết hóa trị giữa đường và axit và có 40%A. Mạch 1 của gen có 540T
a/ Tính khối lượng của gen. Biết khối lượng của nucleotit T=X= 300 đvC; G=A= 400 đvC
b/ Gen nhân đôi 1 lần. Thời gian để các nucleotit của môi trường vào bổ sung đầy đủ với A trên mạch 1 là 2 giây. Tính thời gian cần thiết để gen nhân đôi 1 lần.
c/ Nếu 1 chạc sao chép chữ Y có 30 đoạn Okazaki thì 1 đơn vị tái bản của ADN có bao nhiêu đoạn ARN mồi?

Lượt xem : 137 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :