Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm bài tập trực tuyến

< 1 2 3 4 20 .. > 

Lập phương trình tham số

Lập phương trình tham số, chính tắc, tổng quát của đường thẳng:a) qua b) qua

Lượt xem : 152 | Lời giải :

Viết phương trình tham số

Viết phương trình tham số của các đường thẳng:a) b)

Lượt xem : 216 | Lời giải :

Viết phương trình tham số của đường thẳng

Viết phương trình tham số của đường thẳng a) Đi qua điểm và có hệ số góc b) Đi qua điểm

Lượt xem : 166 | Lời giải :

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng

Viết phương trình tổng quát của đường thẳng :a) Qua hai điểm b) c)

Lượt xem : 40 | Lời giải :

Giải bài tập về hình giải tích

Cho vuông cân tại . Trên các cạnh lân lượt lấy các điểm sao cho Chứng minh rằng:

Lượt xem : 67 | Lời giải :

Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng

Tính khoảng cách từ điểm đến các đường thẳng:a) b)

Lượt xem : 127 | Lời giải :

Bài Tìm điểm thuộc elip

Cho elips có phương trình: a. Tìm điểm thuộc elip có hoành độ và tính khoảng cách từ điểm đó đến hai tiêu điểm.b. Tìm các giá trị của để đường thẳng có điểm chung với elip

Lượt xem : 174 | Lời giải :

Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn

Cho điểm và đường tròn có phương trình:. Lập phương trình tiếp tuyến của đường tròn đi qua

Lượt xem : 185 | Lời giải :

Chứng minh phương trình

Chứng minh rằng với mọi phương trình: là phương trình của hai đường thẳng.

Lượt xem : 44 | Lời giải :

Bài tập hay về lập phương trình đường tròn

Lập phương trình đường tròn đi qua 3 điểm biết: a. b.

Lượt xem : 202 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :