Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm bài tập trực tuyến

< 1 2 3 4 20 .. > 

tâm hình chóp

Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy, tam giác ABC vuông cân tại B. SA=AC=a căn 2. Tìm điểm O cách đều các đỉnh của hình chóp, tính OA

Lượt xem : 103 | Lời giải :Chưa có

Hình học trong không gian

Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với mp (ABCD) và đáy ABCD là 1 hình vuông tâm O với SA=AB=a a, C/m BD vuông góc với (SAC)

b, Tính góc giữa SC và AD

c, gọi H là hình chiếu vuông góc của O lên đuwowfng thẳng SC xác định và tính số đo của góc giữa đường thẳng BH và mp(SAC)

d, gọi E là trung đieerm SB, C/m AE vuông góc với SC

Lượt xem : 4 | Lời giải :Chưa có

HÌNH HỌC KHÔNG GIAN

cho hình hộp ABCD.A1B1C1D1. Gọi M,N,O lần lượt là trung điểm A1B1, CC1 và tâm ABCD . a, Xác định giao điểm S1 của MN và (ABCD) b,Dựng thiết diện khi cắt bởi (MNO) c,Gọi I=B1C1 \bigcap (MNO). Tính tỉ số IB1/IC1

Lượt xem : 11 | Lời giải :Chưa có

Cấu túc không gian của prôtêin

Trình bày cấu trúc hoá học và cấu túc khong gian của prôtêin.
Tại sao cần ăn những loại prôtêin từ các nguồn thực phẩm khác nhau?
Vì sao trâu ba\ò đều ăn cỏ nhưng thịt trâu khác thịt bò?

Lượt xem : 123 | Lời giải :Chưa có

Thể tích lăng trụ

Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác cân tại C cạnh đáy AB=2a, ABC=30 độ. Mặt phẳng (C'AB) Tạo thành(ABC) bằng 60 độ. Tính V khối lăng trụ ABC.A'B'C' và d(AB,CB')

Lượt xem : 125 | Lời giải :Chưa có

Tọa độ không gian 12

Cho A(0,0,2) ; B(2,-2,3) và mặt phẳng (P) : x+y+z+3 = 0.

a. Lập (Q) qua A,B vuông góc với (P)

b.Tìm tọa độ C,D biết C nằm trên (Q) và ABCD là tứ diện đều.

Lượt xem : 89 | Lời giải :Chưa có

Hình học không gian

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, có AB=a; BC=asqrt{3}. Hình chiếu vuông góc của S trùng với trung điểm M của đoạn AC, góc tạo bởi cạnh bên SB với mặt đáy (ABC) bằng 450.

a) Tính thể tích khối chóp S.ABC.

b) Xác định a, biết diện tích mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABC bằng 16Pi .

Lượt xem : 228 | Lời giải :Chưa có

Vị trí tương đối giữa 2 mặt phẳng

Trong không gian tọa độ với hệ tọa độ Oxyz, cho họ mặt phẳng có phương trình:, m là tham số1. Chứng minh rằng với mọi m, mặt phẳng luôn đi qua một đường thẳng (d) cố định2. Tìm mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng 3. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (d)

Lượt xem : 149 | Lời giải :

Cho S.ABCD có ABCD là HCN tâm O, AB=a, Bc=acăn3, tam giác ASO cân S, (SAD) vuông góc với đáy, Góc giữa SD và (ABCD) bằng 60 độ. Tính thể tích S.ABCD và d(SB,AC).

Lượt xem : 140 | Lời giải :Chưa có

BAI TAP TOAN HINH

cho hinh chop S.ABCD co ABCD la hcn , SA=a, BC=acan3, SD=acan5,tam giac SBC vuong tai B ,tam giac SCD vuong tai D. a,cmr SA VUONG (ABCD)

b,goi H la hinh chieu cua A len SC , duong thang qua A vuong voi AC cat BC tai I cat CD tai J .xac dinh giao diem K cua SB va (HIJ),giao diem L cua SD va (HIJ).cmr AK vuong (SBC), AL vuong(SCD)

c, tinh dien tich tu giac AKHL

Lượt xem : 116 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :