Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm bài tập trực tuyến

< 1 2 3 4 20 .. > 

Bài tập hình học 8

Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A , trên cạnh BC lần lượt lấy hai điểm M và N sao cho BM = MN = NC . Gọi H là trung điểm của BC .
a) Chứng minh AM = AN và AH vuông góc với BC
b) Tính độ dài đoạn thẳng AM khi AB = 5cm , BC = 6cm
c) Chứng minh

Resized Image

Lượt xem : 135 | Lời giải :

Tính diện tích hình thang vuông

Bài 1 : Cho tứ giác ABCD . Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau. Gọi M,N,P,Q lần lượt là trung điểm các cạnh AB,BC,CD,DA.
a)Tứ giác MNPQ là hình gì ? Vì sao ?
b) Để MNPQ là hình vuông thì tứ giác ABCD cần có điều
Bài 2: Tính diện tích của một hình thang vuông, biết hai đáy có độ dài là và 4cm, góc tạo bởi một cạnh bên và đáy lớn có số đo bằng 45 độ

Lượt xem : 19 | Lời giải :

Bài tập về cấp số cộng

Resized Image

Lượt xem : 131 | Lời giải :Chưa có

Gọi (C) là đồ thị hàm số

Resized Image
a. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng y=-2x+2010


b. Tìm tọa độ điểm M thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại M tạo với các trục tọa độ tam giác có diện tích bằng 1/4 .

Lượt xem : 199 | Lời giải :

Bài 1
Một tổ theo kế hoạch mỗi ngày phải trồng 300 cây xanh. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ đã trồng thêm 100 cây xanh, do đó tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn trồng thêm được 600 cây xanh. Hỏi theo kế hoạch, tổ đó phải trồng bao nhiêu cây xanh?
Bài 2
Cho hình thang cân ABCD có AB // CD và AB < CD, đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC, đường cao BH.
a) Chứng minh tam giác BDC và tam giác HBC đồng dạng.
b) Cho BC = 6 cm; DC = 10 cm. Tính độ dài đoạn thẳng HC , HD.
c) Tính độ dài đoạn thẳng BH.
c) Tính diện tích hình thang ABCD.

Lượt xem : 97 | Lời giải :

Tính tỉ số diện tích của hai tam giác

Trên một cạnh của góc đỉnh A, đặt đoạn thẳng AE = 3cm và AC = 8cm. Trên cạnh thứ hai của góc đó, đặt các đoạn thẳng AD = 4cm và AK = 6cm.
a) Hỏi ACD và AEK đồng dạng với nhau không? Vì sao?
b) Gọi I là giao điểm của CD và AK . Tính tỉ số diện tích của hai tam giác IDK và IEC?

Lượt xem : 195 | Lời giải :

Tìm tọa độ trọng tâm tam giác

Câu I : Trên mặt phẳng toạ độ Oxy cho ba điểm A( ) , B() , C()
1. Chứng minh ba điểm A, B , C không thẳng hàng.
2. tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC.
3. Tính chu vi của tam giác ABC.

Câu II : Cho tam giác đều OMN có cạnh bằng 1. Điểm O trùng với gốc toạ độ , MN song song với trục Ox , M là điểm có toạ độ dương. Tính toạ độ hai đỉnh M , N.

Lượt xem : 27 | Lời giải :Chưa có

.Giải bất phương trình

Câu 1).Giải bất phương trình:
Resized Image

Câu 2).Cho tam giác ABC , có a = 12, b = 16, c = 20. Tính diện tích tam giác và chiều cao Resized Image

Lượt xem : 30 | Lời giải :Chưa có

2 đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại trung điểm của mỗi đoạn. Gọi E và F theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng AD và BD. Các đoạn thẳng CE và CF lần lượt cắt đoạn thẳng AB tại I,J. chứng minh rằng:

AI=IJ=JB

Lượt xem : 50 | Lời giải :Chưa có

Viết phương trình tiếp tuyến

1* Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC biết
Resized Image
2.Viết phương trình tiếp tuyến củaa
Resized Image
3.** Viết phương trình tiếp tuyến của
Resized Image
biết tiếp tuyến đi qua điểm Resized Image
4.* Viết phương trình tiếp tuyến của Resized Image
biết tiếp tuyến song song với Resized Image

Lượt xem : 151 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :