You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '>Câu II): Giải phương trình sau đây trên tập s' at line 1