Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

Hình học trục tọa độ

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho đường thẳng (d): y=-x-2 và hai điểm A(1;2), B(3;4). Tìm tọa độ điểm C trên (d) sao cho bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC nhỏ nhất

Lượt xem : 189 | Lời giải :Chưa có

Giải hệ bất phương trình

Resized Image

Lượt xem : 99 | Lời giải :

Giải phương trình bậc hai

Resized Image

Lượt xem : 146 | Lời giải :

Bài tập hình học 8

Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A , trên cạnh BC lần lượt lấy hai điểm M và N sao cho BM = MN = NC . Gọi H là trung điểm của BC .
a) Chứng minh AM = AN và AH vuông góc với BC
b) Tính độ dài đoạn thẳng AM khi AB = 5cm , BC = 6cm
c) Chứng minh

Resized Image

Lượt xem : 135 | Lời giải :

Tính giá trị của đa thức

Resized Image

Lượt xem : 22 | Lời giải :

So sánh hai số

Resized Image

Lượt xem : 106 | Lời giải :

Tìm giá trị của x

Resized Image

Lượt xem : 153 | Lời giải :

Thực hiện phép tính

a) Thực hiện phép tính:

Resized Image
b) Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ đẳng thức sau:
Resized Image

Lượt xem : 195 | Lời giải :

Rút gọn và tính giá trị biểu thức

Resized Image

Lượt xem : 171 | Lời giải :

Thực hiện phép tính

Resized Image

Lượt xem : 144 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :