Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

Hoàn cảnh thành lập mật trận Việt Minh

Trong hoàn cảnh nào mà Đảng ta đã quyết định thành lập mặt trận
Việt Minh? Những hoạt động và vai trò của mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của cách mạng tháng Tám năm 1945?

Lượt xem : 5 | Lời giải :

Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930

Từ sự phân hóa của hội Việt Nam cách mạng thanh niên, Tân Việt cách mạng Đảng, sự thất bại của Việt Nam quốc dân Đảng, hãy cho biết nguyên nhân chung dẫn tới quá trình đó? Những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1920-1930 có vai trò gì đối với cách mạng Vn?

Lượt xem : 5 | Lời giải :

Phong trào yêu nước chống Pháp từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX

Nêu các khuynh hướng chính trị và biểu hiện của nó trong phong trào yêu nước chống Pháp từ cuối thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX. Anh (chị) có nhận xét gì về kết cục của các khuynh hướng ấy?

Lượt xem : 5 | Lời giải :

Sự ra đời của kế hoạch Macsan

Sự ra đời của kế hoạch Macsan và sự thành lập khối quân sự Nato đã tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế, chính trị và quân sự giữa các nước Tây Âu tư bản chủ nghĩa và Đông Âu xã hội chủ nghĩa như thế nào?

Lượt xem : 6 | Lời giải :

Phong trào giải phóng dân tộc các nước châu Á

Phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á trong những năm: 1945, 1949, 1950, đã giành được những thắng lợi to lớn như thế nào? Từ đó, hãy nhận xét về giai cấp lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc ở các nước châu Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Lượt xem : 6 | Lời giải :

Giải phương trình- toán 11

Resized Image

Lượt xem : 6 | Lời giải :

Tính diện tích tứ giác- toán 11

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho A( 4 ;1 ) B( 1; 4) C(2 ; -1)
a. Tìm tọa độ đỉnh D sao cho tứ giác ADBC là hình bình hành.
b. Tính diện tích tứ giác ADBC.

Lượt xem : 4 | Lời giải :

Giải phương trình


Resized Image

Lượt xem : 8 | Lời giải :

Tìm tập xác định các hàm số

Tìm tập xác định các hàm số sau:
Resized Image

Lượt xem : 7 | Lời giải :

Thực hiện phép tính

Resized Image

Lượt xem : 7 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :