Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm bài tập trực tuyến

< .. 1 2 3 4 5 20 .. > 

Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng

. Trong không gian với hệ tọa độ Đề các trực chuẩn cho điểm với là tham số khác .. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng khi . Gọi là hình chiếu vuông góc của lên . Tìm các giá trị của tham số để diện tích tam giác đạt giá trị lớn nhất.

Lượt xem : 642 | Lời giải :

Chứng minh tam giác

Cho tam giác có các cạnh Chứng minh

Lượt xem : 357 | Lời giải :

Bài tập về hệ thức lượng trong tam giác

Cho là các góc của tam giac . Chứng minh:

Lượt xem : 589 | Lời giải :

Hệ thức lượng trong tam giác

Cho là các góc của tam giac . Chứng minh:

Lượt xem : 208 | Lời giải :

Định lý sin trong tam giác

Chứng minh rằng:

Lượt xem : 442 | Lời giải :

Công thức lượng giác trong tam giác

Cho tam giác Chứng minh rằng:

Lượt xem : 404 | Lời giải :

Hệ thức lượng trong tam giác

Cho tam giác Chứng minh rằng:

Lượt xem : 195 | Lời giải :

Bài tập về hệ thức lượng trong tam giác

Cho tam giác Chứng minh rằng:

Lượt xem : 375 | Lời giải :

Hệ thức lượng trong tam giác

Cho tam giác . Chứng minh rằng:

Lượt xem : 369 | Lời giải :

Bài tập về Công thức lượng giác

Cho tam giác . Chứng minh rằng:

Lượt xem : 418 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :