Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm bài tập trực tuyến

< .. 1 2 3 4 5 20 .. > 

Chứng minh tứ giác nội tiếp đường tròn

Cho đường tròn (O; R) và một điểm S nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến SA, SB với đường tròn (Với A, B là các tiếp điểm). Một đường thẳng đi qua S (không đi qua O) cắt đường tròn (O; R) tại hai điểm M và N (với M nằm giữa S và N). Gọi H là giao điểm của SO và AB; I là trung điểm MN. Hai đường thẳng OI và AB cắt nhau tại E.
a) Chứng minh IHSE là tứ giác nội tiếp đường tròn.
b) Chứng minh OI.OE = R2.
c) Cho SO = 2R và MN = R\sqrt{3} . Tính diện tích tam giác ESM theo R.

Lượt xem : 319 | Lời giải :Chưa có

Chứng minh 4 điểm trên một đường tròn

Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AD và BE cắt nhau tại H. Vẽ đường tròn tâm O đường kính AH.
1/ Chứng minh DE là tiếp tuyến của đường tròn tâm O.
2/ Chứng minh các điểm H, D, C, E cùng nằm trên một đường tròn.

Lượt xem : 300 | Lời giải :Chưa có

Tính diện tích tam giác

. Cho đường tròn (O; R) và một điểm S nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến SA, SB với đường tròn (Với A, B là các tiếp điểm). Một đường thẳng đi qua S (không đi qua O) cắt đường tròn (O; R) tại hai điểm M và N (với M nằm giữa S và N). Gọi H là giao điểm của SO và AB; I là trung điểm MN. Hai đường thẳng OI và AB cắt nhau tại E.
a) Chứng minh IHSE là tứ giác nội tiếp đường tròn.
b) Chứng minh OI.OE = R2.
c) Cho SO = 2R và MN = . Tính diện tích tam giác ESM theo R.

Lượt xem : 350 | Lời giải :Chưa có

Bài tập về tiếp tuyến của đường tròn

Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AD và BE cắt nhau tại H. Vẽ đường tròn tâm O đường kính AH.
1/ Chứng minh DE là tiếp tuyến của đường tròn tâm O.
2/ Chứng minh các điểm H, D, C, E cùng nằm trên một đường tròn.

Lượt xem : 270 | Lời giải :Chưa có

Viết phương trình mặt phẳng

Trong không gian Oxyz cho A(0;1;2);B(2;-2;1);C(-2;0;1)
a,Viết phương trình mặt phẳng (A,B,C)
b,Tính diện tích tam giác ABC và chiều cao hạ từ A của tam giác.
c,Tìm điểm M thuộc mặt phẳng:2x+2y+z-3=0 sao cho
MA=MB=MC
d,viết phương trình mặt phẳng chứa BC và song song với OA

Lượt xem : 599 | Lời giải :Chưa có

Viết phương trình đường tròn

Bài 1 Trong hệ Oxy cho điểm A(1;2), điểm B(1;6)
và đường tròn (C): .
Viết phương trình đường tròn (C’) đi qua B và tiếp xúc với đường tròn (C) tại điểm A.
Bài 2: Trong hệ Oxy cho điểm M(3;-1), điểm N(1;0) và đường thẳng (\Delta) sao cho diện tích tam giác MNP = 6.

Lượt xem : 305 | Lời giải :Chưa có

Nhận dạng tam giác

Resized Image

Lượt xem : 192 | Lời giải :Chưa có

Viết phương trình 3 cạnh của tam giác

a) Viết ph¬ương trình 3 cạnh của tam giác biết C(4;3), đường phân giác trong và đường trung tuyến kẻ từ một đỉnh của tam giác có phương trình lần lượt là: x+2y-5= 0 và 4x+13y-10= 0.
b) .Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x-1)^{2}+(y+2)^{2}=9 và đường thẳng d: x + y + m = 0. Tìm m để trên đường thẳng d có duy nhất một điểm A mà từ đó kẻ được hai tiếp tuyến AB, AC tới đường tròn (C) (B, C là hai tiếp điểm) sao cho tam giác ABC vuông.

Lượt xem : 215 | Lời giải :Chưa có

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác

Cho tam giác ABC (góc A nhọn) nội tiếp đường tròn (0;R)Kẻ các đường cao BE; CF;(E thuộc AC ,F thuộc AB)
a. Chứng minh : AE.AC=ÀF.AB
b. Khi A di động trên cung lớn BC của đường tròn (0;R);B và C cố định
Chứng minh bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF không đổi

Lượt xem : 730 | Lời giải :Chưa có

Lập phương trình tham số

Trong mặt phẳng tọa độ 0xy cho tam giác ABC biết A(1;3); B(0;-1); C(2;-1).
1) Lập phương trình tổng quát các cạnh AC.
2) Lập phương trình tham số của đường thẳng đI qua A và có hệ số góc k=-3/4.
3) Lập phương trình tổng quát đường cao BH của tam giác ABC. Từ đó tìm toạ độ điểm B’ đối xứng với B qua đường thẳng AC.
4) Tính đọ dài đường cao CN của tam giác ABC.

Lượt xem : 238 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :