Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm bài tập trực tuyến

< .. 1 2 3 4 5 20 .. > 

Chứng minh hệ thức lượng trong tam giác

Cho tam giác DEF có ba đường cao thỏa mãn đẳng thức: . Chứng minh rằng

Lượt xem : 252 | Lời giải :

Bài tập toán về giải tam giác

Cho tam giác có diện tích , hai đỉnh là và trọng tâm của tam giác thuộc đường thẳng . Tìm tọa độ đỉnh .

Lượt xem : 295 | Lời giải :Chưa có

Tìm tọa độ điểm M

Cho hàm số có đồ thị . Tìm tọa độ điểm thuộc , biết tiếp tuyến của tại cắt hai trục tại hai điểm và tam giác có diện tích bằng

Lượt xem : 295 | Lời giải :

Bài tập về tứ diện ABCD

Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, E lần lượt là trung điểm các cạnh BC, AD, AC. Biết AB=CD= 2a và .

Lượt xem : 105 | Lời giải :

Bài tập hay về đường trung tuyến tam giác

Giải bất phương trình: Các đường trung tuyến của tam giác tương ứng bằng Tính các cạnh của tam giác và chứng minh rằng góc nhỏ hơn

Lượt xem : 286 | Lời giải :

Bài tập chứng minh Tam giác vuông

Cho tam giác không có góc tù và thỏa mãn : , ở đây CMR tam giác vuông cân

Lượt xem : 325 | Lời giải :

Tìm các yếu tố trong tam giác

Trong không gian cho điểm và hai đường thẳng . Chứng minh đường thẳng và điểm cùng nằm trong một mặt phẳng. Xác định toạ độ các đỉnh của tam giác biết chứa đường cao chứa đường trung tuyến. Chứng minh của tam giác .

Lượt xem : 265 | Lời giải :

Xác định tọa độ tam giác

Trong mặt phẳng cho . Đường cao qua đỉnh có phương trình .Đường trung tuyến qua đỉnh có phương trình . Xác định tọa độ . Tính diện tích

Lượt xem : 203 | Lời giải :Chưa có

Bài tập chứng minh bất đẳng thức trong tam giác

Cho tam giác . Chứng minh rằng :

Lượt xem : 220 | Lời giải :

Bài tập chứng minh tam giác nhọn

Cho ba tia không đồng phẳng và đôi một vuông góc với nhau.Trên các tia theo thứ tự, lấy các điểm là một điểm thuộc mặt phẳng Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để là trực tâm của tam giác Chứng minh rằng khi thì hệ thức sau đây được thỏa mãn Chứng minh rằng tam giác là tam giác nhọn

Lượt xem : 190 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :