Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm bài tập trực tuyến

< .. 1 2 3 4 5 20 .. > 

Chứng minh tam giác vuông cân

Cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R C là điểm giữa của cung AB. Trên cung AC lấy điểm F bất kỳ. Trên dây BF lấy điểm E sao cho BE = AF.
a) Chứng minh \DeltaAFC = \DeltaBEC.
b) Chứng minh tam giác EFC vuông cân.
c) Gọi D là giao điểm của đường thẳng AC với tiếp tuyến tai B của nửa đường tròn. Chứng minh bốn điểm

Lượt xem : 198 | Lời giải :Chưa có

Bài tập hình học 9 cực hay

Tam giác ABC có AB = 15cm , AC =20cm, BC =25cm . Đường phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại E . Tính độ dài các đoạn thẳng EB và EC.
Cõu 3 (5 điểm): Cho tam giỏc ABC vuụng tại A, cú đường cao AH.
Cho biết, AB = 15 cm, AH = 12 cm.
a/ Chứng minh \DeltaAHB ~ \DeltaCHA.
b/ Tớnh độ dài cỏc đoạn thẳng BH, HC, AC?
c/ Trờn cạnh AC lấy điểm E, sao cho CE = 5 cm, trờn cạch BC lấy điểm F sao cho CF = 4 cm. Chứng minh \DeltaCEF vuụng.
d/ Chứng minh: CE.CA = CF.CB

Lượt xem : 100 | Lời giải :Chưa có

Tìm tam giác đồng dạng

Tìm các tam gíac đồng dạng trong hình vẽ sau:

Resized Image

Lượt xem : 259 | Lời giải :Chưa có

Tìm toạ độ trọng tâm của tam giác

Trong hệ trục toạ độ Oxy cho A(1, 3), B(-1, -3), C(7, 0).
a) Tìm toạ độ trung điểm I của AC.
b) Tìm toạ độ trọng tâm G của \DeltaABC
c) Tìm độ dài trung tuyến BI.
d) Tìm toạ độ D sao cho tứ giác OABC là hình bình hành.

Lượt xem : 293 | Lời giải :Chưa có

Tính độ dài đường trung tuyến

Cho tam giác ABC có a = 10cm, b = 13cm, c = 17cm.
a) Tính diện tích tam giác ABC.
b) Tính bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác.
c) Tính độ dài đường trung tuyến mb

Lượt xem : 158 | Lời giải :Chưa có

Tìm tọa độ trực tâm tam giác

1. Cho HCN ABCD có 2 đỉnh A(5;1) và C(0;6), 1 cạnh có pt: x+2y-12=0. Tìm phươg trình các cạnh và các đỉnh còn lại.
2. Tìm tọa độ trực tâm tam giác biết các cạnh có pt: AB: 4x-y-7=0, BC: x+3y-31=0, CA: x+5y-7=0.

Lượt xem : 185 | Lời giải :Chưa có

Tính chu vi của tam giác

Một vật chuyển động trên các cạnh của tam giác đều. Trên cạnh thứ nhất vật chuyển động với vận tốc 5m/s.Trên cạnh thứ hai,vật chuyển đ6ọng với vận tốc 4m/s.Trên cạnh thứ ba, vật chuyển động với vận tốc 3m/s.Biết rằng tổng thời gian vật chuyển động trên cạnh thứ nhật và cạnh thư hai nhiều hơn thời gian chuyển động trên cạnh thứ ba là 7 giây.Tính chu vi tam giác đó

Lượt xem : 187 | Lời giải :Chưa có

Tìm giá trị nhỏ nhất của tam giác

Cho hình vuông ABCD cạnh a .Trên cạng BC lấy điểm E ( E khác B và C),trên cạnh CD lấy điểm F sao cho góc EAF = 45^{\circ}.Đường chéo BD cắt AE , AF lần lượt tại H và G.
a. Gọi I là giao điểm của EG và FH.Chứng minh rằng I là trực tâm của tam giác AEF
b.Chứng minh rằng GHEF không đổi.
c.Đường thẳng AI cắt EF tại K.Chứng minh hai đường thẳng BK và HF song song.
d.Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác AEF khi E thay đổi trên đoạn BC ( E khác B ,C) , F thay đổi trên đoạn CD thỏa điều kiện góc EAF = 45^{\circ}.

Lượt xem : 117 | Lời giải :Chưa có

Tính diện tích tam giác

Cho hai hàm số y =x^{2} và y = x + 2 có đồ thị lần lượt là (P) và (d)
1) Vẽ (P) và (d) lên trên cùng một mặt phẳng toạ độ Oxy
2) Tìm toạ độ các giao điểm của (P) và (d)
3) Gọi A, B là các giao điểm của (P) và (d) .Tính diện tích tam giác AOB.

Lượt xem : 191 | Lời giải :Chưa có

Tính bán kính đường tròn

Cho nửa (O;AB/2)Lấy C Thuộc nửa đương tròn đó.Kẻ tiếp tuyến Ax , By với nửa đường tròn.Tiếp tuyến tại C của nửa đương tròn cắt Ax , By lần lượt tại E và F.Cho AE=4cm;FB=9cm
a.Tính bán kính đường tròn(O)
b.Tính sinA của tam giác ABC và tanE của tam giác EOC
c.Tính bán kính đường tròn nội tiếp tam giác EOF

Lượt xem : 133 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :