Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm bài tập trực tuyến

< .. 1 2 3 4 5 20 .. > 

Công thức lượng giác trong tam giác

Cho tam giác Chứng minh rằng:

Lượt xem : 367 | Lời giải :

Hệ thức lượng trong tam giác

Cho tam giác Chứng minh rằng:

Lượt xem : 161 | Lời giải :

Bài tập về hệ thức lượng trong tam giác

Cho tam giác Chứng minh rằng:

Lượt xem : 312 | Lời giải :

Hệ thức lượng trong tam giác

Cho tam giác . Chứng minh rằng:

Lượt xem : 337 | Lời giải :

Bài tập về Công thức lượng giác

Cho tam giác . Chứng minh rằng:

Lượt xem : 375 | Lời giải :

Hệ thức lượng trong tam giác

Chứng minh rằng: Với mọi tam giác ta luôn có

Lượt xem : 318 | Lời giải :Chưa có

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng:

Lượt xem : 223 | Lời giải :

Chứng minh hai hệ thức tương đương

Chứng minh rằng: Trong tam giác ,hai hệ thức sau tương đương: , ở đây lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác

Lượt xem : 473 | Lời giải :

Hệ thức lượng trong tam giác

Chứng minh rằng: Trong tam giác , hai hệ thức sau tương đương:

Lượt xem : 205 | Lời giải :Chưa có

Bài tập về hệ thức lượng trong tam giác

Chứng minh rằng: Trong tam giác , hai hệ thức sau tương đương :

Lượt xem : 343 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :