Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm bài tập trực tuyến

< .. 1 2 3 4 5 20 .. > 

Bài tập chứng minh Tam giác vuông

Cho tam giác không có góc tù và thỏa mãn : , ở đây CMR tam giác vuông cân

Lượt xem : 306 | Lời giải :

Tìm các yếu tố trong tam giác

Trong không gian cho điểm và hai đường thẳng . Chứng minh đường thẳng và điểm cùng nằm trong một mặt phẳng. Xác định toạ độ các đỉnh của tam giác biết chứa đường cao chứa đường trung tuyến. Chứng minh của tam giác .

Lượt xem : 252 | Lời giải :

Xác định tọa độ tam giác

Trong mặt phẳng cho . Đường cao qua đỉnh có phương trình .Đường trung tuyến qua đỉnh có phương trình . Xác định tọa độ . Tính diện tích

Lượt xem : 190 | Lời giải :Chưa có

Bài tập chứng minh bất đẳng thức trong tam giác

Cho tam giác . Chứng minh rằng :

Lượt xem : 193 | Lời giải :

Bài tập chứng minh tam giác nhọn

Cho ba tia không đồng phẳng và đôi một vuông góc với nhau.Trên các tia theo thứ tự, lấy các điểm là một điểm thuộc mặt phẳng Chứng minh rằng điều kiện cần và đủ để là trực tâm của tam giác Chứng minh rằng khi thì hệ thức sau đây được thỏa mãn Chứng minh rằng tam giác là tam giác nhọn

Lượt xem : 159 | Lời giải :

Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ trực chuẩn , hãy viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác , biết phương trình đường thẳng , phương trình đường thẳng là: và phương trình đường thẳng

Lượt xem : 278 | Lời giải :

Bài tập về Trọng tâm tam giác

Cho , biết .Tìm tọa độ của:a) Trọng tâm của b) Vectơ trung tuyến c) Điểm ,sao cho là hình bình hành.d) Tâm của đường tròn ngoại tiếp .e) Điểm biết f) Điểm biết

Lượt xem : 211 | Lời giải :Chưa có

Tìm tọa độ tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác

Cho , biết a.Chứng minh rằng là tam giác vuông.b.Tìm tọa độ tâm của đường tròn ngoại tiếp c.Tìm tập hợp các điểm sao cho:

Lượt xem : 363 | Lời giải :Chưa có

Chứng minh tam giác vuông cân

Cho tam giác ABC. Vẽ bên ngoài tam giác này các tam giác ABE và ACF vuông cân tại A. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BF và CE. Chứng minh rằng tam giác AMN là tam giác vuông cân

Lượt xem : 296 | Lời giải :Chưa có

Bài tập về phép quay

Cho tam giác ABC có góc A nhọn . Vẽ bên ngoài tam giác này các hình vuông ABMN và ACPQ. Chứng minh

Lượt xem : 230 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :