Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm bài tập trực tuyến

< .. 1 2 3 4 5 20 .. > 

Hệ thức lượng trong tam giác

Chứng minh rằng: Trong tam giác , hai hệ thức sau tương đương:

Lượt xem : 219 | Lời giải :Chưa có

Bài tập về hệ thức lượng trong tam giác

Chứng minh rằng: Trong tam giác , hai hệ thức sau tương đương :

Lượt xem : 383 | Lời giải :Chưa có

Hệ thức lượng trong tam giác

Cho tam giác Chứng minh rằng:

Lượt xem : 223 | Lời giải :

Hệ thức lượng trong tam giác

Chứng minh rằng vuông nếu có với là diện tích, là nửa chu vi là độ dài cạnh.

Lượt xem : 191 | Lời giải :

Định lý Cô sin trong tam giác

Cho có độ dài các cạnh là và bán kính đường tròn ngoại tiếp là . Chứng minh rằng:.

Lượt xem : 337 | Lời giải :

Đường tròn ngoại tiếp các tam giác

Cho cân tại là điểm trên cạnh , sao cho .a) Tính .b) Tính theo .c) Chứng tỏ rằng đường tròn ngoại tiếp các tam giác bằng nhau. Tính để bán kính của chúng bằng ( là bán kính đường tròn ngoại tiếp .)

Lượt xem : 311 | Lời giải :

Hệ thức lượng trong tam giác

Cho là các đường cao và a) Tính b) Cho . Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp .

Lượt xem : 303 | Lời giải :

Chứng minh tam giác đều

. Giải phương trình:. Tam giác nhọn có các góc thỏa mãn hệ thức :Chứng minh rằng tam giác là tam giác đều.

Lượt xem : 2.092 | Lời giải :

Giải phương trình

. Chứng minh rằng nếu ba góc của một tam giác thỏa mãn điều kiện: thì góc đều là góc nhọn. Giải phương trình:

Lượt xem : 6.045 | Lời giải :

Bài tập về xác định góc nhọn

Cho đường tròn bán kính trên tiếp tuyến tại một điểm của đường tròn, lấy điểm với . Đường thẳng quay quanh cắt đường tròn tại . Xác định góc nhọn giữa đường thẳng và tiếp tuyến sao cho tam giác có diện tích lớn nhất.

Lượt xem : 1.866 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :