Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm bài tập trực tuyến

< .. 1 2 3 4 5 20 .. > 

Bài tập về hệ thức lượng trong tam giác

Cho tam giác Chứng minh rằng:

Lượt xem : 300 | Lời giải :

Hệ thức lượng trong tam giác

Cho tam giác . Chứng minh rằng:

Lượt xem : 326 | Lời giải :

Bài tập về Công thức lượng giác

Cho tam giác . Chứng minh rằng:

Lượt xem : 332 | Lời giải :

Hệ thức lượng trong tam giác

Chứng minh rằng: Với mọi tam giác ta luôn có

Lượt xem : 286 | Lời giải :Chưa có

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng

Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng:

Lượt xem : 190 | Lời giải :

Chứng minh hai hệ thức tương đương

Chứng minh rằng: Trong tam giác ,hai hệ thức sau tương đương: , ở đây lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác

Lượt xem : 436 | Lời giải :

Hệ thức lượng trong tam giác

Chứng minh rằng: Trong tam giác , hai hệ thức sau tương đương:

Lượt xem : 193 | Lời giải :Chưa có

Bài tập về hệ thức lượng trong tam giác

Chứng minh rằng: Trong tam giác , hai hệ thức sau tương đương :

Lượt xem : 335 | Lời giải :Chưa có

Hệ thức lượng trong tam giác

Cho tam giác Chứng minh rằng:

Lượt xem : 192 | Lời giải :

Hệ thức lượng trong tam giác

Chứng minh rằng vuông nếu có với là diện tích, là nửa chu vi là độ dài cạnh.

Lượt xem : 158 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :