Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm bài tập trực tuyến

< 1 2 3 4 20 .. > 

Khái niệm miễn dịch


Thế nào là miễn dịch? Nêu đặc điểm các loại miễn dịch? (1,5đ)

Lượt xem : 3 | Lời giải :

Câu 1: (2đ) Một cái giếng sâu 8m. Bạn A mỗi lần kéo được một thùng nước nặng 20kg mất 10 giây. Bạn B mỗi lần kéo được một thùng nước nặng 30 kg mất 20 giây. Tính

a) Công thực hiện của mỗi người ?

b) Ai làm việc khỏe hơn ?

Câu 2) Một học sinh thả 300g chì ở nhiệt độ 100oC vào 250g nước ở nhiệt độ 58,5oC làm cho nước nóng lên tới 60oC.

a) Tính nhiệt lượng nước thu vào?

b) Tính nhiệt dung riêng của chì?

c) So sánh nhiệt dung riêng của chì tính được với nhiệt dung riêng của chì tra trong

bảng và giải thích tại sao có sự chênh lệch. Lấy nhiệt dung riêng của nước là

4200J/kg.K.

Lượt xem : 1 | Lời giải :Chưa có

Hình thức truyền nhiệt trong chất rắn

Câu 1 (1đ) Hãy giải thích vì sao khi đổ 50 cm3 nước vào 50 cm3 rượu, ta thu được hỗn hợp rượu và nước nhỏ hơn 100 cm3 ?

Câu 2: (2đ) Nêu hình thức truyền nhiệt trong chất rắn, chất lỏng, chất khí và trong chân không ?

Lượt xem : 11 | Lời giải :

Khái niệm nhiệt lượng

Câu 1: (1,5đ) Nhiệt lượng là gì? Ký hiệu ? Đơn vị nhiệt lượng?

Câu 2: (1,5đ) Khi nào ta nói một vật có cơ năng? Có bao nhiêu dạng cơ năng ? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến cơ năng ?

Lượt xem : 11 | Lời giải :

Viết công thưc tính nhiệt lượng

Viết công thước tính nhiệt lượng, ghi rõ các kí hiệu và đơn vị tính của từng đại lượng trong công thức. Tính nhiệt lượng cần thiết đẻ đun nóng 5kg nước từ 20oC lên 40oC. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K.

Lượt xem : 16 | Lời giải :Chưa có

Cấu tạo của các chất

Các chất được cấu tạo như thế nào? Thả cục đường vào một cốc nước rồi khoáy lên, đường tan và nước có vị ngọt, tại sao?

Lượt xem : 14 | Lời giải :

Vị trí địa lý chiến lược của Tây Nam á

Vì sao nói Tây Nam Á có vị trí địa lý chiến lược quan trọng ?

Lượt xem : 31 | Lời giải :

Địa hình của miền nam á

Nam Á có mấy miền địa hình ? Nêu đặc điểm của mỗi miền ?

Lượt xem : 26 | Lời giải :

Thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu Á

Hãy nêu những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên Châu Á ?

Lượt xem : 29 | Lời giải :

đố mẹo nha mọi người

cái gì đập thì sống không đâọ thì chết

Lượt xem : 1 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :