Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm bài tập trực tuyến

< 1 2 3 4 20 .. > 

cmr (Cm) đi qua 1 điểm cố định

Cho hàm số y=x^{3}- 3(m+1)^{2} +2(m^{2}+4m+1)x - 4m(m+1) (C_{m}). CMR (C_{m}) qua 1 điểm cố định

Lượt xem : 30 | Lời giải :Chưa có

Tên các ngành kinh tế biển ở nước ta

Câu 1 : (1đ) Kể tên các ngành kinh tế biển ở nước ta ?
Câu 2 : (3đ) Trình bày những phương hướng chính để bảo vệ tài nguyên môi trường biển-đảo ở nước ta .

Lượt xem : 45 | Lời giải :

Đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL

Câu 1 : (3đ)Trình bày cơ cấu sản xuất công nghiệp và nông nghiệp của vùng Đông Nam Bộ ?
Câu 2 : (3đ) Trình bày đặc điểm ngành nông nghiệp của vùng ĐBSCL ?

Lượt xem : 52 | Lời giải :

bai tap 1 toan 8

nhân đơn thức với đa thức

Lượt xem : 1 | Lời giải :Chưa có

Tìm tập định của hàm số

Caâu 1
Tìm tập định của hàm số
Resized Image
Caâu 2
1. Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị (P) của hàm số
Resized Image
2. Tìm hoành độ giao điểm của (P) và đường thẳng (d):
y=2x-2

Lượt xem : 175 | Lời giải :Chưa có

Giải các phương trình

Giải các phương trình sau:
Resized Image

Lượt xem : 109 | Lời giải :Chưa có

Bài tập toán 10 hay

Bài 1 Tam giác ABC là tam giác gì, nếu các góc A, B, C của nó thoả mãn hệ thức:

Resized Image
Bài 2. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn tâm O. Tìm điểm M thuộc đường tròn (O) sao cho đại lượng
Resized Image
đạt giá trị lớn nhất? nhỏ nhất?

Bài 3. Tìm điều kiện của các hệ số a, b, c để phương trình sau vô nghiệm:
Resized Image

Lượt xem : 124 | Lời giải :Chưa có

Tìm TXĐ của hàm logarit

Tìm TXĐ của các hàm số sau

a)y=\log_{\sqrt{2}} \left ( \frac{x+1}{3-2x} \right )

b)y=\log _3(3^{x-1}-9)

Lượt xem : 108 | Lời giải :Chưa có

Tìm các gới hạn sau

Tìm các gới hạn sau:
Resized Image

Lượt xem : 71 | Lời giải :Chưa có

Giải phương trình

Câu 1 : (6đ). Tính các giới hạn sau:

Resized Image
Câu 2 : (2đ). Cho hàm số:
Resized Image
Giải phương trình: Resized Image

Lượt xem : 73 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :