Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm bài tập trực tuyến

< 1 2 3 4 20 .. > 

Giải phương trình lượng giác


Câu 1 (2,0 điểm). Giải phương trình .
Resized Image
Câu 2 (2,0 điểm). Giải phương trình .
Resized Image

Lượt xem : 45 | Lời giải :Chưa có

Tính các giá trị lượng giác

1.Tính các giá trị lượng giác sau
Resized Image

2.Tìm Resized Image biết

Resized Image
3.Tính các giác trị lượng giác của cung Resized Image biết
Resized Image
4***Tính các biểu thức sau
Resized Image

Lượt xem : 179 | Lời giải :Chưa có

Vẽ đồ thị của hàm số

Câu 1: (2 điểm).
a) Vẽ đồ thị của hàm số: Resized Image
b) Tìm tập xác định của hàm số:
Resized Image
Câu 2: (2 điểm).
Giải các phương trình lượng giác sau:

Resized Image
Câu 3: (1điểm).
Giải phương trình: .
Resized Image

Lượt xem : 175 | Lời giải :Chưa có

Tìm góc lượng giác

1) Cho góc lượng giác (ou;ov) có số đo – 1955 độ
Tìm góc lượng giác có cùng tia đầu ,tia cuối với góc đả cho và có số đo là số dương nhỏ nhất

2) Chứng minh với mọi tam giác ABC luôn có :
Resized Image

Câu2 : Giải :

Resized Image

Lượt xem : 107 | Lời giải :Chưa có

Giải các phương trình

Giải các phương trình sau đây:
Resized Image

Lượt xem : 63 | Lời giải :Chưa có

Bài tập lượng giác

Giải giúp mình bài rút gọn này đi các bạn

Lượt xem : 26 | Lời giải :Chưa có

Bài tập lượng giác

Rút gọn biểu thức sau

Lượt xem : 32 | Lời giải :Chưa có

Tìm góc lượng giác

Cho góc lượng giác (ou;ov) có số đo – 1955 độ
Tìm góc lượng giác có cùng tia đầu ,tia cuối với góc đả cho và có số đo là số dương nhỏ nhất

2) Chứng minh với mọi tam giác ABC luôn có :
Resized Image

Lượt xem : 82 | Lời giải :Chưa có

Tìm các giá trị lượng giác

Cho

Resized Image
a) Giải phương trình f(x) = 0, khi m = 1
b) Tìm giá trị của m để (x) < 0 với mọi x
.
Resized Image

Lượt xem : 128 | Lời giải :Chưa có

Giải các phương trình lượng giác

Giải các phương trình sau :
Resized Image

Lượt xem : 95 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :