Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

Chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII?

Kể tên các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc ta
từ thế kỉ X đến thế kỉ XVIII?

Lượt xem : 6 | Lời giải :

ý nghĩa lịch sử của phong tràoTây Sơn

ý nghĩa lịch sử của phong trào
Tây Sơn?

Lượt xem : 6 | Lời giải :

Nguyên nhân thắng lợi phong trào tây sơn

Nêu nguyên nhân thắng lợi, của phong trào
Tây Sơn?

Lượt xem : 6 | Lời giải :

Phong trào Tây Sơn

Tại sao ngay từ đầu nhân dân đã hăng hái tham gia phong trào Tây Sơn?

Lượt xem : 7 | Lời giải :

Kháng chiến chống quân Nam Hán

Ngô Quyền đã có công lao to lớn như thế nào trong cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán xâm lược nước ta lần thứ hai năm 938?

Lượt xem : 7 | Lời giải :

Cuộc khởi nghĩa Hai bà Trưng

Trình bày nguyên nhân, diễn biến, cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?

Lượt xem : 6 | Lời giải :

Chính sách cai trị của nhà Hán

Nêu những chính sách cai trị của nhà Hán đối với nhân dân ta từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ I?

Lượt xem : 7 | Lời giải :

Lệnh cấm giết trâu bò của nhà Lý

Nhà Lý ban hành lệnh cấm giết trâu, bò để:
a. Cống nộp cho nhà Tống. b. Nộp về cho triều đình nhà Lý.
c. Bảo vệ sức kéo cho nông nghiệp. d. Cả b và c.

Lượt xem : 6 | Lời giải :Chưa có

Giai cấp quý tộc và thương nhân

Quý tộc, thương nhân trở nên giàu có nhờ:
a. Cướp bóc của cải và tài nguyên ở các thuộc địa.
b. Biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất.
c. Bóc lột sức lao động người làm thuê.
d. Cả a và c.

Lượt xem : 6 | Lời giải :Chưa có

Đặc trưng cơ bản của lãnh chúa

Là đơn vị kinh tế, chính trị độc lập mang tính tự cung, tự cấp, đóng kín của một
lãnh chúa. Đó là đặc trưng cơ bản của:
a. Lãnh chúa phong kiến. b. Lãnh địa phong kiến.
c. Xã hội phong kiến Châu Âu. d. Cả a và b.

Lượt xem : 6 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :