Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

natri

để natri ko bị ăn mòn ng ta ngâm natri trog

A: Nước

B:dau hoa

C: ruou etylic

Ddd h2so4

Lượt xem : 14 | Lời giải :Chưa có

Viết phương trình tiếp tuyến

Cho (C) :

Resized Image

.Viết phương trình tiếp tuyến của (C) :
a) Tại điểm uốn của (C).
b) Tại điểm có tung độ bằng -1
c) Song song với đường thẳng d1 : y = 9x – 5.
d) Vuông góc với đường thẳng d2 : x + 24y = 0.

Lượt xem : 39 | Lời giải :Chưa có

Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị:

Tìm tọa độ giao điểm của hai đồ thị:

Resized Image

Lượt xem : 21 | Lời giải :Chưa có

Tìm tiệm cận xiên

Cho hàm số :

Resized Imagem là tham số
Tìm m để
a) Hàm số có cực đại , cực tiểu
b) Hàm số đạt cực đại tại x = -2
c) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định .
d)Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số qua điểm A(1;2)
e) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số tạo với các trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 1

Lượt xem : 19 | Lời giải :Chưa có

Tìm hàm số nghịch biến

Cho hàm số :

m là thamResized Image số
Tìm m để
a) Hàm số nghịch biến trên R
b) Hàm số đồng biến trên R
c) Hàm số có cực đại ,cực tiểu
d) Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1

Lượt xem : 21 | Lời giải :Chưa có

Tìm giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất 2

Tìm giá trị lớn nhất , giá trị nhỏ nhất hàm số :

Resized Image

Lượt xem : 20 | Lời giải :Chưa có

Vết phương trình đường tiệm cận của đồ thị

Tìm khoảng đơn điệu , cực trị hàm số; viết phương trình các đường tiệm cận của đồ thị hàm số:

Resized Image

Lượt xem : 18 | Lời giải :Chưa có

Tìm khoảng đơn điệu,cực trị hàm số

Tìm khoảng đơn điệu , cực trị hàm số; khoảng lồi lõm, điểm uốn của đồ thị hàm số

Resized Image

Lượt xem : 16 | Lời giải :Chưa có

Tích các tích phân sau:

Tích các tích phân sau:

Resized Image

Lượt xem : 18 | Lời giải :Chưa có

Tìm tập hợp các đỉnh hình bình hành

Hình bình hành ABCD có đường chéo BD cố định, còn đỉnh A chuyển động trên đường tròn (O, R)
a) Tìm tập hợp các đỉnh C
b) Tìm tập hợp các đỉnh E của hình bình hành ADBE

Lượt xem : 15 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :