Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

Khái niệm về động vật quý hiếm

Thế nào là Động vật quý hiếm? Biện pháp bảo vệ động vật quý hiếm?

Lượt xem : 20 | Lời giải :

Lợi ích của đa dạng sinh học

Nêu lợi ích của đa dạng sinh học? Lấy ví dụ minh họa?

Lượt xem : 16 | Lời giải :

đặc điểm chung của lớp chim

Nêu đặc điểm chung của lớp chim?

Lượt xem : 17 | Lời giải :

tổng hợp lực culông

Treo hai quả cầu nhỏ khối lượng bằng nhau m bằng những sợi dây cùng độ dài l(khối lượng không đáng kể)cho chúng nhiễm điện bằng nhau chúng đẩy nhau khoảng r=6cm.nhúng cả hệ thống vào teong rượu có épxilon =27 bỏ qua lực đẩy acsimet,tính khoảng cách giữa chúng khi tương tác trong dầu:

Lượt xem : 31 | Lời giải :Chưa có

Phòng tuyến chống quân Tống

Lý Thường Kiệt xây dựng phòng tuyến chống quân Tống ( thế kỉ XI) tại :
A. Ải Chi Lăng B. Dọc sông Cà Lồ
C. Cửa sông Bạch Đằng D. Dọc sông Cầu

Lượt xem : 27 | Lời giải :

Ngưới đã dẹp loạn 12 sứ quân

Ngưới đã dẹp loạn 12 sứ quân, thèng nhất nước ta vµo thế kỷ X là:
A. Ngô Quyền B. Đinh Bộ Lĩnh
C. Lê Hoàn D. Nguyễn Huệ

Lượt xem : 29 | Lời giải :

Hệ tư tưởng của phong kiến Trung Quốc

Hệ tư tưởng và đạo đức chính thống của giai cấp phong kiến Trung Quốc là:
A. Phật giáo B. Đạo giáo C. Nho giáo D. Lão giáo

Lượt xem : 30 | Lời giải :

Giai cấp nông nô được hình thành

Nông nô được hình thành chủ yếu từ:
A. Tướng lĩnh quân sự B. Nông dân ,nô lệ
C. Quý tộc D. Nô lệ

Lượt xem : 30 | Lời giải :

Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt

Em hãy nêu diễn biến cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt của Lý Thường Kiệt?

Lượt xem : 30 | Lời giải :

Đời vua cuối cùng của Triều Lý

Đời vua cuối cùng của Triều Lý là ai?

Lượt xem : 27 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :