Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

Chứng minh 4 điểm thuộc đường tròn

Cho (O;R) đường kính cố định AB. Tiếp tuyến d của đường tròn tại B, MN là đường kính thay đổi của đường tròn (O) sao cho MN không vuông góc với AB (M khác A, B) . Các đường AM, AN cắt d tại C, D. Gọi I là trung điểm của đoạn CD, H là giao điểm AI và MN. Khi MN thay đổi chứng minh rằng:
a, Tích AM.AC không đổi
b, Bốn điểm M,C,N,D cùng thuộc một đường tròn.
c, Điểm H luôn thuộc một đường tròn cố điịnh
d, Tâm J của đường tròn ngoại tiếp tam giác HIB luôn thuộc một đường thẳng cố định.

Lượt xem : 9 | Lời giải :Chưa có

Tìm các giá trị nguyên

1. Tìm các giá trị nguyên của n để phân số sau tối giản:
Resized Image
2. Chứng minh rằng tích của một số chính phương với số đứng trước nó luôn chia hết cho 12

Lượt xem : 6 | Lời giải :Chưa có

Tìm nghiệm nguyên của pt

1. Tìm nghiệm nguyên của các phương trình sau?
Resized Image

2. Giải phương trình sau:
Resized Image

3.
Resized Image

Lượt xem : 6 | Lời giải :Chưa có

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức:
Resized Image

1, Tìm điều kiện xác định của P. Rút gọn P
2, Tìm x nguyên để P có giá trị nguyên

Lượt xem : 6 | Lời giải :Chưa có

Giải phương trình

Giải phương trình

Resized Image

Lượt xem : 8 | Lời giải :Chưa có

Cơ chế tác động của các loại miễn dịch

Nêu đặc điểm và cơ chế tác động của các loại miễn dịch?

Lượt xem : 13 | Lời giải :

Phân biệt tế bào sinh tan và tế bào tiềm tan

a). Virut có được coi là một cơ thể sinh vật hay không ? Vì sao .
b). Phân biệt tế bào sinh tan và tế bào tiềm tan ?

Lượt xem : 13 | Lời giải :

Quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật

Nêu đặc điểm chung của quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật? Tại sao vi sinh vật phải tiết vào môi trường các enzim ngoại bào ?

Lượt xem : 13 | Lời giải :

Khái niệm sinh trưởng thứ cấp

Câu 1
a) Sinh trưởng thứ cấp là gì? Sinh trưởng thứ cấp tạo nên những cấu trúc nào của thân cây gỗ?
b) Vì sao các tập tính học được có thể thay đổi và rất đa dạng?
Câu 2
Điện thế hoạt động được hình thành như thế nào?

Lượt xem : 13 | Lời giải :

Khái niệm sự phát triển ở thực vật

a)Thế nào là phát triển ở thực vật?
b)Nêu tên các hoocmôn thuộc mỗi nhóm Phitohoocmôn ?

Lượt xem : 13 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :