Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

Đặc điểm chung của ngành Thân mềm

Nêu đặc điểm chung của ngành Thân mềm? Lớp vỏ kitin giàu can xi và sắc tố của tôm có ý nghĩa gì?

Lượt xem : 11 | Lời giải :

Vai trò thực tiễn của lớp Sâu bọ

Nêu vai trò thực tiễn của lớp Sâu bọ?

Lượt xem : 3 | Lời giải :

Cấu tạo ngoài của Giun đất

Cấu tạo ngoài của Giun đất thích nghi với đời sống chui rúc trong đất như thế nào?

Lượt xem : 12 | Lời giải :

Đặc điểm chung của ngành Giun dẹp

Nêu đặc điểm chung của ngành Giun dẹp?

Lượt xem : 4 | Lời giải :

Hình thức sinh sản của trùng roi và trùng giày

Hình thức sinh sản của Trùng Roi và Trùng giày có gì giống và khác nhau?

Lượt xem : 16 | Lời giải :

Đặc điểm cấu tạo của sán lá gan

Câu 1) Nêu đặc điểm cấu tạo của sán lá gan?

Câu 2) Trình bày cỏc biện pháp phòng tránh giun, sán kí sinh ở người ?

Lượt xem : 39 | Lời giải :

Đặc điểm chung của ngành Ruột khoang

Nêu đặc điểm chung của ngành Ruột khoang? Kể tên bốn đại diện đó học?

Lượt xem : 15 | Lời giải :

Cơ chế của sự đông máu

Trình bày cơ chế của sự đông máu? Nguyên tắc truyền máu là gì? Vì sao khi truyền máu cho bệnh nhân phải xét nghiệm máu trước khi nhận máu ?

Lượt xem : 12 | Lời giải :

Thành phần hóa học của xương

Câu 1) Xương dài và to ra do đâu? Trình bày thành phần hóa học của xương?

Câu 2) Các bạch cầu đã tạo nên những hành rào phòng thủ nào để bảo vệ cơ thể?

Lượt xem : 22 | Lời giải :

Cấu tạo và chức năng của nơ ron

Trình bày cấu tạo và chức năng của nơ ron? Thế nào là phản xạ? Cung phản xạ ( Lấy ví dụ minh họa)

Lượt xem : 10 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :