Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

tuc ngữ

nói về thầy cô giáo

Lượt xem : 38 | Lời giải :Chưa có

Phân tích đa thức thành nhân tử

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử:
a) x^{3} + x + 5x^{2} + 5
b) x^{2} + 2xy – 9 + y^{2}
c) x^{2} – 6x +8

Lượt xem : 18 | Lời giải :Chưa có

Chứng minh tam giác là đồng dạng

Cho tam giác ABC vuông tại A. AB = 15cm, AC = 20cm.Vẽ tia Ax//BC và tia By vuông góc với BC tại B, tia Ax cắt By tại D. a, Chứng minh ∆ ABC đồng dạng với ∆ DAB b. Tính BC, DA, DB. C. AB cắt CD tại I. Tính diện tích ∆ BIC

Lượt xem : 12 | Lời giải :Chưa có

Giải bất phương trình

Giải bất phương trình và biểu diển tập hợp nghiệm trên trục số
\frac{2x+2}{5}+\frac{3}{10}< \frac{3x-2}{4}

Lượt xem : 9 | Lời giải :Chưa có

Tính độ dài quảng đường

Một người đi xe đạp từ A đén B với vận tốc trung bình 12km/h . Khi đi về từ B đến A . Người đó đi với vận tốc trung bình là 10 km/h, nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 15 phút . Tính độ dài quảng đường AB ?

Lượt xem : 10 | Lời giải :Chưa có

Tính độ dài các cạnh của tam giác

Trên mặt phẳng tọa độ xOy lấy điểm P(0; 1), vẽ đường tròn (K) có đường kính OP. Trên trục hoành lấy ba điểm M(a; 0); N(b; 0), Q(c; 0). Nối PM; PN; PQ lần lượt cắt đường tròn (K) tại A; B ; C. Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC theo a; b; c.

Lượt xem : 10 | Lời giải :Chưa có

Tìm số tự nhiên

1. Tìm số tự nhiên để và là hai số chính phương.
2. Căn bậc hai của 64 có thể viết dưới dạng như sau:\sqrt{64}=6+\sqrt{4}
Hỏi có tồn tại hay không các số có hai chữ số có thể viết căn bậc hai của chúng dưới dạng như trên và là một số nguyên? Hãy chỉ ra toàn bộ các số đó.

Lượt xem : 9 | Lời giải :Chưa có

Tìm x

Tìm x biết a)(2x+3)^{2} - 4 (x-1)(x+1) = 1 b) (3x-2)^{2} – x(8x+5) + 9 (2x + 3 ) = 26

Lượt xem : 10 | Lời giải :Chưa có

Tính giá trị trị của biểu thức

Tính giá trị trị của biểu thức sau một cách hợp lí
A= 7x( 3-x ) + x(4 + 3x ) - ( 5- 2x ) ( 2x + 5) tại x = -1
B = x^{6} – 50x^{5} + 50x^{4} – 50x^{3} + 50x^{2} – 50x + 2061 tại x = 49

Lượt xem : 10 | Lời giải :Chưa có

Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau

Hình thoi có hai đường chéo bằng nhau là: A. Hình chữ nhật B. Hình bình hành C. Hình thoi D. Hình vuông

Lượt xem : 11 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :