Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

Các nước thuộc khu vực đông nam á

Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm những nước nào? Hãy nêu sự phát triển của V¬¬ơng quốc Cam-pu-chia thời ăng-co?

Lượt xem : 3 | Lời giải :

Kinh tế trung quốc thời đường

Sự thịnh v¬¬ợng của Trung Quốc d¬¬ới thời Ь¬ờng đ¬ợc biểu hiện ở những mặt nào ?

Lượt xem : 2 | Lời giải :

Triều đại phong kiến nhà Minh ở Trung Quốc

Người thành lập triều đại phong kiến nhà Minh ở Trung Quốc là :
A. Lư Tự Thành C. Hốt Tất Liệt
B. Chu Nguyên Chương D. Lưu Bang

Lượt xem : 2 | Lời giải :

Phong trào cải cách tôn giáo

Người khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo là:
A. Lu-thơ B. Can-vanh C. Ra-bơ-le D. Cô-péc-ních

Lượt xem : 2 | Lời giải :

Ý nghĩa của Phong trào văn hóa phục hưng

ý nghĩa của Phong trào văn hóa phục hưng là :
A. Lên án nghiêm khắc Giáo hội Kitô, đả phá trật tự phong kiến
B. Đề cao giá trị nhân văn và tự do
C. Mở đ¬¬ờng cho sự phát triển của văn hoá Châu Âu.
D. Cả 3 ý nghĩa trên.

Lượt xem : 2 | Lời giải :

Các quốc gia cổ đại phương Tây

Các quốc gia cổ đại phương Tây bị bộ tộc Giéc-man tràn xuống xâm chiếm vào:
A. Cuối thế kỉ IV C. Cuối thế kỉ V
B. Đầu thế kỉ V. D. Đầu thế kỉ IV.

Lượt xem : 2 | Lời giải :

Chính sách cai trị của nhà Minh

Em hãy trình bày âm mưu xâm lược và chính sách cai trị của nhà Minh?

Lượt xem : 2 | Lời giải :

Những cải cách của Hồ Quý Ly

Em hãy cho biết những cải cách của Hồ Quý Ly?

Lượt xem : 2 | Lời giải :

Ý nghĩa ba lần kháng chiến mông nguyên

Em hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông- Nguyên?

Lượt xem : 2 | Lời giải :

Tình hình quân đội thời Trần

Em hãy nêu những nét chính về tình hình quân đội thời Trần?

Lượt xem : 2 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :