Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

vat ly thi hk2

Một vật đang chuyển động với vận tốc v, nếu lực tổng hợp tác dụng vào vật triệt tiêu thì động năng của vật:

A.Không thay đổi

B.Triệt tiêu

C.Tăng theo thời gian

D.Giảm theo thời gian

Lượt xem : 39 | Lời giải :

Đặc điểm hình thái của núi trẻ

Đặc điểm hình thái của núi trẻ là
A. đỉnh nhọn, sườn dốc.
B. đỉnh tròn, sườn thoải.
C. đỉnh nhọn, sườn thoải.
D. đỉnh tròn, sườn dốc.

Lượt xem : 31 | Lời giải :Chưa có

Diện tích lục địa và đại dương

Tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương phân bố ở nửa cầu Bắc và nửa cầu Nam là
A. bằng nhau.
B. tỉ lệ diện tích lục địa ở nửa cầu Nam lớn hơn ở nửa cầu Bắc.
C. tỉ lệ diện tích đại dương ở nửa cầu Nam lớn hơn ở nửa cầu Bắc.
D. tỉ lệ diện tích đại dương ở nửa cầu Bắc lớn hơn ở nửa cầu Nam

Lượt xem : 21 | Lời giải :Chưa có

Đặc điểm của hai nửa cầu bắc nam

Vào những ngày nào trong năm, hai nửa cầu Bắc và Nam đều nhận được một
lượng nhiệt và ánh sáng như nhau?
A. 21 tháng 3 và 22 tháng 6.
B. 21 tháng 3 và 23 tháng 9.
C. 23 tháng 9 và 22 tháng 12.
D. 22 tháng 6 và 22 tháng 12.

Lượt xem : 28 | Lời giải :Chưa có

Trái đất quay xung quanh Mặt trời

Thời gian Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời một vòng là:
A. 365 ngày.
B. 366 ngày.
C. 365 ngày 6 giờ.
D. 366 ngày 6 giờ.

Lượt xem : 23 | Lời giải :Chưa có

Nguyên nhân nào sinh ra gió

- Nguyên nhân nào sinh ra gió?
- Trình bày đặc điểm, vị trí của gió tín phong và gió tây ôn đới

Lượt xem : 31 | Lời giải :

Bài tập toán lớp 6

Tổng kết năm học ba lớp 6a,6b,6c có 45 học sinh⁡〖đạt lọai giỏi〗.Số học sinh⁡〖gỏi lớp 6a bằng 1/3 số học sinh⁡giỏi 〗 của ba lớp.Số họ sinh giỏi lớp 6b bằng 120% số học sinh giỏi lớp 6a.Tính số học sinh giỏi của mỗi lớp.

Lượt xem : 37 | Lời giải :

Bài tập về đường tròn

Cho đường tròn tâm O bán kính 5cm. Lấy điểm M sao cho OM = 3cm.Khi đó:
A.Điểm M nằm trên đường tròn tâm O. B.Điểm M nằm bên trong đường tròn tâm O.
C.Điểm M nằm bên ngoài đường tròn tâm O D.Một đáp án khác.

Lượt xem : 19 | Lời giải :

kết tủa

Cho dung dịch X chứa x mol FeCl2 và x mol NaCl vào dung dịch chứa 3,8x mol AgNO3 thu được 61,176 gam kết tủa và dung dịch Y. Khối lượng chất tan có trong dung dịch Y là

Lượt xem : 19 | Lời giải :Chưa có

ai giúp em bài toán về mặt phẳng toạ độ lớp 10

trong hệ trục toạn độ oxy.cho tam giác ABC,đường phân giác góc A và đường cao đi qua đỉnh C của tam giác ABC có phương trình lần lượt là :x-y=0 và 2x+y+3=0.điểm M(0:-1) thuộc đường thẳng ACvaf biết AB=2AM.viết phương trình đường thẳng của các cạnh tam gaics ABC

Lượt xem : 20 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :