Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

Khái niệm về đối lưu

Đối lưu là gì?
Bức xạ nhiệt là gì?
Trong chân không và trong chất rắn có thể xảy ra đối lưu không? Vì sao?

Lượt xem : 2 | Lời giải :Chưa có

Khái niệm về động năng

Động năng của vật là gì? Động năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Nhiệt năng là gì? Có mấy cách làm thay đổi nhiệt năng?

Lượt xem : 2 | Lời giải :

tin học 10

Chuyển đổi hệ 2 và 16 sang hệ 10

Lượt xem : 8 | Lời giải :Chưa có

Tinh so lien ket peptit

Khi thủy phân hoàn toàn 0,2 mol peptit A mạch hở ( A có 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH )

Bằng lượng NaOH gấp đôi lượng cần phản ứng , cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp chất rắn tăng so với khối lượng A là 108,4 gam . Tính số liên kết peptit trong A?

Lượt xem : 31 | Lời giải :Chưa có

Đặc điểm nổi bật nhất của kinh tế Hoa Kì.

a. Hãy nêu ba đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Hoa Kì.
b. Phân tích các nguyên nhân làm cho Hoa Kì có nền kinh tế phát triển mạnh nhất thế giới.

Lượt xem : 16 | Lời giải :

Sự ra đời của Liên Minh châu Âu

a. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ sở nào?
b. Trình bày sự ra đời và phát triển của Liên minh châu Âu ( EU)

Lượt xem : 18 | Lời giải :

Đặc điểm của sự phân bố dân cư Trung Quốc

1. Cho biết đặc điểm của sự phân bố dân cư Trung Quốc? Vỡ sao cú sự phõn bố dõn cư như thế?
2. Chính sách dân số kế hoạch hóa gia đỡnh đó cú tỏc động như thế nào đến dân cư Trung Quốc?

Lượt xem : 13 | Lời giải :

Tác động tiêu cực của sóng thần Nhật Bản

Câu I: (3 điểm)
1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của vị trị địa lí và điều kiện tự nhiên đối với phát triển kinh tế xó hội Nhật Bản?
2. Nêu tác động tiêu cực của thảm họa động đất sóng thần ở Nhật Bản?

Lượt xem : 14 | Lời giải :

Diễn biến chính cuộc kháng chiến chống Tống

Nêu diễn biến chính cuộc kháng chiến chống Tống trên phòng tuyến sông Như Nguyệt của nhân dân ta. Qua đó em có nhận xét gì về cách kết thúc chiến tranh của Lý Thường Kiệt ?

Lượt xem : 17 | Lời giải :

Các nước khu vực Đông Nam Á

Hiện nay khu vực Đông Nam á có bao nhiêu nước. Hãy kể tên ?

Lượt xem : 16 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :