Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

BÀI KIỂM TRA C3 ĐẠI SỐ 9

BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG 3 ĐẠI SỐ 9

Lượt xem : 8 | Lời giải :Chưa có

Đổi các đơn vị

Đổi các đơn vị sau: A. 36 km /h = ........................ m/s B. 5 m/s = ........................ km/h C. 72 km/h = ......................... m/s D. 15 m/s = ......................... km/h

Lượt xem : 8 | Lời giải :

Công cơ học

3) Trong các trường hợp sau trường hợp nào có công cơ học
A. Một người đỡ hòn đá B. Con trâu kéo cày
C. Viên bi lăn đều trên sàn nhà. D. Một người đẩy một thùng gỗ nhưng vẫn không dịch chuyển.

Lượt xem : 8 | Lời giải :

Hai lực cân bằng

1) Một vật đang đứng yên, nếu chịu tác dụng của hai lực cân bằng thì: A. Sẽ chuyển động nhanh dân. B. Sẽ tiếp tục đứng yên C. Sẽ chuyển động thẳng đều. D. Sẽ chuyển động chậm dần.

Lượt xem : 4 | Lời giải :

Vai trò của vi khuẩn

Vi khuẩn có vai trò gì trong thiên nhiên và trong đời sống con người?

Lượt xem : 6 | Lời giải :

Cây trồng và cây hoang dại

Em hãy lấy 1 ví dụ và nêu sự khác nhau về bộ phận mà con người sử dụng giữa cây trồng và cây hoang dại?

Lượt xem : 8 | Lời giải :

Sự phát triển của giới thực vật

Giới thực vật xuất hiện và phát triển theo hướng nào? Quá trình đó đã trải qua bao nhiêu giai đoạn phát triển?

Lượt xem : 5 | Lời giải :

Các bộ phận của hoa

Sau khi thụ tinh, bộ phận nào của hoa sẽ hình thành hạt, bộ phận nào sẽ tạo quả?

Lượt xem : 6 | Lời giải :

Cấu tạo trong của phiến lá

Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào ? chức năng của mỗi phần

Lượt xem : 6 | Lời giải :

Môi trường nuôi cấy vi sinh vật

Môi trường nuôi cấy vi sinh vật có thể ở dạng nào sau đây? A. Đặc. B. Lỏng. C. Khí. D. Cả A và B.

Lượt xem : 7 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :