Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

giúp mình bài này vs

cho tam giác ABC cuông cân tại A , cạnh bên =a . vẽ hcn AEMF có chu vi =2a và E thuộc AB , F thuộc AC .

a, M di động trên đường nào ???

b, Từ M kẻ MN vuông góc vs EF [N thộc EF] . Chứng minh MN đi qua 1 điểm cố định

Lượt xem : 16 | Lời giải :Chưa có

Em đang cần tài liệu môn Tin học 6,7

Em đang cần tài liệu môn Tin học 6,7 Đề thi kiểm tra có cả đáp án

cộng bài giảng và giáo án môn Tin học 6,7

Lượt xem : 8 | Lời giải :Chưa có

Cách làm biến đổi nhiệt năng của vật


Kể tên các cách làm biến đổi nhiệt năng của vật ?

Lượt xem : 8 | Lời giải :

Phát biểu định luật Jun-Lenxơ

Phát biểu và viết hệ thức của định luật Jun-Lenxơ? Ký hiệu, đơn vị của từng đại lượng trong hệ thức định luật Jun - Lenxơ?
Áp dụng tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây nikêlin có điện trở 10Ω trong thời gian 1 phút. Biết hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây là 20V.

Lượt xem : 7 | Lời giải :

Cách nhận biết từ trường

Kết luận về từ trường? Nêu cách nhận biết từ trường?

Lượt xem : 7 | Lời giải :

Phát biểu định luật ôm

Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm? Ký hiệu,
đơn vị của từng đại lượng trong hệ thức định luật Ôm?
Áp dụng tính cường độ dòng điện qua
điện trở, biết hiệu điện thế hai đầu
điện trở là 6v, điện trở có giá trị 12 .

Lượt xem : 12 | Lời giải :

Thành tựu văn hóa thời Lý

Những thành tựu kinh tế văn hoá thời Lý?

Lượt xem : 8 | Lời giải :

Ý nghĩa của cách mạng khoa học kĩ thuật

Cuộc cánh mạng khoa học kỉ thuật hiện nay có ý nghĩa và tác động như thế nào đối với cuộc sống con người?

Lượt xem : 9 | Lời giải :

Nhiệm vụ chính của Liên hiệp quốc

Trình bày nhiệm vụ chính của tổ chức Liên hiệp quốc?

Lượt xem : 8 | Lời giải :

Nhân tố hình thành nên đất

Đất được hình thành do tác động của các nhân tố nào ?

Lượt xem : 9 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :