Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

giải bài tập tham số

giải phương trình:x^5+mx+2=0 có ít nhất 1 nghiệm thuộc khoảng(0;1)

Lượt xem : 13 | Lời giải :Chưa có

Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D'

Bài 5: Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ có cạch a. Gọi O là tâm của tứ giác ABCD; và M, N lần lượt là trung điểm của AB và AD.

1. CMR: BD vuông góc (ACC'A') và A’C vuông góc (BDC').

2. CMR: A'C vuông góc AB'.

3. CMR: (BDC’) vuông góc (ACC’A’) và (MNC’) vuông góc (ACC’A’).

4. Tính khoảng cách từ C đến mp(BDC’).

5. Tính khoảng cách từ C đến mp(MNC’).

6. Tính tang của góc giữa AC và (MNC’).

7. Tính tang của góc giữa mp(BDC’) và mp(ABCD).

8. Tính côsin của góc giữa (MNC’) và (BDC’).

9. Tính khoảng cách giữa AB’ và BC’.

Lượt xem : 17 | Lời giải :Chưa có

cho hình chóp S.ABCD

Bài 3: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm O cạnh a, SA=SB=SD=(a căn 3)/2, BAD =60. H là hình chiếu của S lên AC

và . Gọi H là hình chiếu của S trên AC.

4. Tính khoảng cách từ S đến (ABCD) và SC.

5. Tính sin của góc giữa SD và (SAC), côsin của góc giữa SC và (SBD).

6. Tính khoảng cách từ H đến (SBD).

7. Tính góc giữa(SAD)và (ABCD).

8. Tìm đường vuông góc chung của các đường thẳng SH và BC. Tính khoảng cách giữa hai

đường thẳng ấy.

9. Hãy chỉ ra điểm I cách đều S, A, B, D và tính MI.

Lượt xem : 18 | Lời giải :Chưa có

cho hình chóp S.ABCD

Bài 2: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc (ABCD) và SA=a căn 2.

1. CMR: Các mặt bên của hình chóp là các tam giác vuông.

2. CMR: mp (SAC)vuông góc mp(SBD) .

3. Tính góc giữa SC và mp (ABCD), góc giữa SC và mp (SAB).

4. Tính tang của góc giữa hai mặt phẳng (SBD) và (ABCD).

5. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC), khoảng cách từ điểm A đến mp (SCD).

6. Tìm đường vuông góc chung của các đường thẳng SC và BD. Tính khoảng cách giữa hai

đường thẳng ấy. ĐS:

7. Hãy chỉ ra điểm I cách đều S, A, B, C, D và tính SI.

Lượt xem : 13 | Lời giải :Chưa có

cho hình chóp S.ABCD

Bài 1: Cho tứ diện OABC có OA , OB , OC đôi một vuông góc và OA= OB = OC = a.

Gọi I là trung điểm BC; H, K lần lượt là hình chiếu của O lên trên các đường thẳng AB và AC.

3. Tính khoảng cách từ điểm O đến mp (ABC).

5. Tính côsin của góc giữa OA và mp (OHK).

6. Tính tang của góc giữa (OBC) và(ABC).

7. Tìm đường vuông góc chung của hai đường thẳng HK và OI. Tính khoảng cách giữa hai đường ấy.

Lượt xem : 17 | Lời giải :Chưa có

Mục tiêu hợp tác của ASEAN

Hãy cho biết mục tiêu hợp tác của ASEAN ?

Lượt xem : 18 | Lời giải :

Mối quan hệ hiện nay của Việt Nam và Trunh Quốc

Câu I: (3,0 điểm)
Dựa vào tập bản đồ thế giới và các châu lục (phần châu Á - Địa lí tự nhiên), hãy giải thích tại sao ở miền Tây của Trung quốc lại xuất hiện các sa mạc, trong khi ở miền Đông lại không có sa mạc?
Câu II: (2,0 điểm)
Hãy trình bày mối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay?

Lượt xem : 13 | Lời giải :

Viet pt chinh tac cua (E)

(E) co 2 diem thuoc oy cung vs 2 tieu diem cua (E) tao thanh hinh vuong co S= 32

Ai pit chi minh voi!☆

Lượt xem : 17 | Lời giải :Chưa có

Nêu nội dung chính và nghệ thuật trong đoạn văn sau

Nêu nội dung chính và nghệ thuật trong đoạn văn sau

Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn. Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái đình mái chùa cổ kính. Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hóa lâu đời. Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà, dựng cửa, vỡ ruộng, khai hoang. Tre ăn ở với người, đời đời, kiếp kiếp. Tre, nứa, mai, vầu giúp người trăm nghìn công việc khác nhau. Tre là cánh tay của người nông dân.

Lượt xem : 49 | Lời giải :Chưa có

Tính khối lượng axit

Hòa tan hoàn toàn 6,75 gam kim loại nhôm trong dung dịch axit clohidric HCl dư. Phản ứng hóa học giữa nhôm và axit clohidric HCl được biểu diễn theo sơ đồ sau:

Resized Image
a) Hãy lập phương trình hóa học của phản ứng.
b) Tính thể tích(ở đktc) của khí H2 sinh ra.
c) Tính khối lượng axit HCl đã tham gia phản ứng.
d) Tính khối lượng muối AlCl_{3} được tạo thành.
Biết: H= 1, C= 12, O= 16, Cl= 35,5, P= 31, Al= 27, Ca= 40.

Lượt xem : 22 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :