Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

Tính đàn hồi của lò xo

Hai vật 1 và 2 đều có khối lượng m gắn chặt vào lò xo có chiều dài l độ cứng k đứng yên trên mặt phẳng ngang tuyệt đối nhẵn. Vật thứ 3 cùng khối lượng m chuyển động vận tốc V đến va chạm hoàn toàn đàn hồi với vật 1.

Resized Image
A, Chứng tỏ vật 1 và vật 2 đều chuyển động về cùng 1 phía.
B,Tìm vận tốc của các vật 1 và 2 và khoảng cách giữa chúng vào thời điểm lò xo biến dạng lớn nhất.

Lượt xem : 21 | Lời giải :Chưa có

Tính công suất tỏa nhiệt

Cho bộ nguồn gồm 3 pin giống nhau ghép nối tiếp mỗi pin có suất điện động 2 V, và điện trở trong là 0,5 Ω được mắc trong mạch kín. Cho R1 = 1,5Ω, R2= R3 = 2Ω; R4 = 1Ω. Tính :
a) Cường độ dòng điện qua toàn mạch và công suất toả
nhiệt trên điện trở R1
b) Công suất của 1 pin và công của bộ nguồn sinh ra trong 5 phút.
c) Hiệu suất của bộ nguồn.
Resized Image

Lượt xem : 30 | Lời giải :Chưa có

Tính vận tốc của vật

Cho cơ hệ

Resized Image
Cung tròn có bán kính R = 50cm, góc α = 30˚ .Từ vị trí A người ta thả không vận tố ban đầu một vật có khối lượng m bỏ qua ma sát và lực cản, lấy g=10m/s
a) Tính vận tốc của vật tại vị trí B
b) Tìm tầm xa của vật khi vật bay ra khỏi B

Lượt xem : 20 | Lời giải :Chưa có

Xác định dộ biến dạng của lò xo

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng đàu trên cố định, đầu dưới gắn vs vật khối lượng m = 400g, K = 50N/m ,g = 10m/s bỏ qua lực cản
a) Xác định dộ biến dạng của lò xo khi vật ở vi trí cân bằng
b) Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống 4 cm rồi thả không vận tốc đầu, xác định vận tôc của vật ở vị trí cân bằng, độ biến dạng của lò xo tại vị trí cao nhất

Lượt xem : 13 | Lời giải :Chưa có

Tìm thời gian rơi tư do

Một chất điểm khối lượng m=200 g rơi tự dờt độ cao h = 20m, sau đó rơi vào trong một chất lỏng có lực cản môi trường tỉ lệ thuận vs tốc độ của vật vs hệ số tỷ lệ k = 0,2 kg/s
a)Tìm thời gian rơi tư do, vận tốc của chất điểm khi chạm mặt chất lỏng
b)tìm quãng đường mà vật đi được trong chất lỏng đến khi vận tốc
không đổi,công của lực cản môi trường trên đoạn đường đó

Lượt xem : 15 | Lời giải :Chưa có

Tìm vận tốc ban đàu của chất điểm

Một chất điểm khối lượng m=500 g chuyển động dọc theo trục Ox dưới tác dụng không đổi F cùng phương với quỹ đạo chuyển động. Biết phương trình chuyển động của vật có dạng x=10 + 5t - 2t² với x tinh bằng m, t tính bằng s
a) Tìm vận tốc ban đàu của chất điểm, gia tốc của chât điểm,quãng đường mà chất điểm đi được từ thời điểm ban đầu đén khi vận tốc bằng 0
b) Xác định quãng đường mà vật đi dươc trong giây thứ 2
c) Xác định chiều và độ lớn của lực F, công của lực F thực hiện được sau khoảng thời gian t=4 ?

Lượt xem : 16 | Lời giải :Chưa có

Tìm khối lượng của vật

Cho cơ hệ như hình vẽ. m2,m3 đặt trên bàn nằm ngang cố điịnh. Ban đầu giữ m1 để dây treo m1 có phương thẳng đứng. Buông tay khỏi m1 thì hệ ba vật c/đ làm cho phương của dây treo bị lệch 1 góc 30^{\circ}so với phương thẳng đứng.m3=0,4kg, m2=0.2kg.g=10m/s2 dây ko dãn, khối lượng dây = 0, bỏ qua mọi ma sát. Tìm m1

Resized Image

Lượt xem : 14 | Lời giải :Chưa có

Tính gia tốc

Cho hệ cơ như hình vẽ, 3 đoạn AB,BC,DB ko dãn, không khối lượng. Ban đầu hệ cân bằng (dây nối DB giữ vật m1 sao cho đoạn dây AB căng và hợp với phương thẳng đứng 1 góc α.Đoạn dây nối 2 vật m1,m2 thẳng) Đốt dây DB để cho hệ c/đ.tìm gia tốc của m2 sau khi đốt dây theo m1, m1, α.

Resized Image

Lượt xem : 14 | Lời giải :Chưa có

Tính độ cứng của lò xo.

Một lò xo nằm ngang một đầu cố định, đầu còn lại chịu tác dụng của lực kéo F=10N theo phương của trục lò xo thì nó bị dãn một đoạn 5cm.
a) Tính độ cứng của lò xo.
b) Xác định thế năng đàn hồi của lò xo khi nó bị nén lại 3 cm.
c) Tính công của lực đàn hồi khi lò xo dãn từ 3 cm đến 5 cm.

Lượt xem : 14 | Lời giải :Chưa có

Tính cơ năng của vật

Một vật có khối lượng 200 g treo ở đầu một sợi dây dài 1 m. Người ta đưa vật lên vị trí A sao cho dây treo hợp với phương thẳng đứng góc 60o rồi buông nhẹ. Chọn mốc thế năng tại vị trí thấp nhất của vật, lấy g=10 m/s2.
a) Tính cơ năng của vật.
b) Tính vận tốc của vật khi nó đi qua vị trí mà dây làm với thẳng đứng góc 45^{\circ}.
c) Xác định vị trí của dây treo để tại đó động năng của vật bằng 2 lần thế năng của vật.

Lượt xem : 14 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :