Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín

Đặc điểm chung của thực vật hạt kín?

Lượt xem : 12 | Lời giải :Chưa có

Cơ quan sinh sản của thông

Cơ quan sinh sản của thông là gì? Cấu tạo ra sao?

Lượt xem : 7 | Lời giải :

Điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm?

Lượt xem : 9 | Lời giải :

Hiện tượng thụ phấn

Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh.Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh?

Lượt xem : 6 | Lời giải :

Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ

Lượt xem : 5 | Lời giải :

Hoa thụ phấn nhờ gió

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió

Lượt xem : 5 | Lời giải :

Đặc điểm chung của lớp thú

Trình bày đặc điểm chung của lớp thú?

Lượt xem : 9 | Lời giải :

Sinh sản của chim bồ câu

Trình bày đặc điểm sinh sản của chim bồ câu?

Lượt xem : 5 | Lời giải :

Đặc điểm thú ăn sâu bọ

Đặc điểm nào sau đây không phải là của thú ăn sâu bọ?
A. Thú nhỏ có mõm kéo dài thành vòi ngắn
B. Bộ răng gồm những răng nhọn, răng hàm cũng có từ 3, 4 mấu nhọn
C. Thiếu răng nanh, răng cửa rất lớn và sắc có khoảng trống hàm
D. Thị giác kém phát triển nhưng khứu giác rất phát triển

Lượt xem : 8 | Lời giải :

Cấu tạo tim của thằn lằn

Cấu tạo tim của thằn lằn:
A. Hai tâm nhỉ một tâm thất B. Một tâm nhỉ và một tâm thất
C. Hai tâm thất một tâm nhỉ D. Hai tâm nhỉ và một tâm thất có vách hụt ở giữa

Lượt xem : 5 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :