Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

con lắc đơn

một con lắc đơn dao động điều hòa, nếu tăng hiều dài lên 25% thì chu kỳ dao động là bao nhiêu:

Lượt xem : 19 | Lời giải :Chưa có

Diễn biến chính cách mạng tháng 10 nga

Câu 1): Hãy trình bày diễn biến chính và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 ?
Câu 2): Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 để lại hậu quả như thế nào với Mĩ ? Điểm cơ bản trong chính sách mới của tổng thống Ru-dơ-ven là gì ?

Lượt xem : 12 | Lời giải :

Cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất

Trình bày quan hệ quốc tế trước chiến tranh, nguyên nhân, kết quả, tính chất của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) ?

Lượt xem : 10 | Lời giải :

Tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX

Câu 3 (4,5 điểm): Em có nhận xét gì về tình hình Việt Nam giữa thế kỉ XIX?
Câu 4 (6,5 điểm): Hoàn cảnh ra đời và tác dụng của chiếu Cần Vương. Vì sao chiếu Cần Vương được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Ý nghĩa và bài học lịch sử về phong trào Cần Vương trong lịch sử dân tộc?

Lượt xem : 11 | Lời giải :

Diễn biến Cách mạng Tháng Hai 1917 ở Nga

Câu 1 (2,5 điểm): Vai trò của Đảng Quốc Đại trong phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX?
Câu 2 (6,5 điểm): Những đặc điểm chủ yếu của diễn biến Cách mạng Tháng Hai 1917 ở Nga?

Lượt xem : 13 | Lời giải :

Hoàn cảnh kí kết hiệp ước Giáp Tuất 1974

Hiệp ước Gíap Tuất ( 1874) giữa Pháp và triều đình nhà Nguyễn kí kết trong hoàn cảnh nào ? Nêu nội dung và nhận xét?

Lượt xem : 11 | Lời giải :

Tình hình chiến sự ở Đà Nẵng, Gia Định

Câu 1(4điểm):
Trong chiến tranh thế giới thứ II phát xít Đức và phát xít Nhật bị tiêu diệt như thế nào?

Câu 2(3điểm):
Trình bày tình hình chiến sự ở: Đà Nẵng, Gia Định và các tỉnh ở miền Đông Nam Kỳ từ 1859-1862.

Lượt xem : 11 | Lời giải :

Đặc điểm chính về địa lý Hoa Kì

Cõu 1 (2 điểm)
Trình bày những đặc điểm chính về vị trí địa lý của Hoa Kì, vị trớ địa lý của Hoa Kì có thuận lợi gì cho phỏt triển kinh tế ?
Cõu 2: (3 điểm)
Khái niệm liên kết vựng châu Âu. Làm rừ những lợi ích của việc liên kết vựng Ma-xơ Rai-nơ, qua đó cho biết ý nghĩa của việc phỏt triển các liên kết vựng trong Liên minh châu Âu

Lượt xem : 11 | Lời giải :

Đặc điểm dân cư Trung Quốc.

1. Phân tích đặc điểm dân cư Trung Quốc. Những chính sách về dân số của Trung Quốc đã tác động như thế nào tới kinh tế xã hội của đất nước này?
2. Dựa vào những hiểu biết của bản thân, em hãy cho biết:
a. Vì sao Trung Quốc tiến hành hiện đại hóa công nghiệp và nông nghiệp?
b. Trung Quốc đã có những biện pháp nào để hiện đại hóa công nghiệp và nông nghiệp, kết quả ra sao?

Lượt xem : 10 | Lời giải :

Cảnh quan tự nhiên chính của Châu Phi.

Hãy nêu các cảnh quan tự nhiên chính của Châu Phi. Các nước châu Phi cần có giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác và bảo vệ tự nhiên.

Lượt xem : 11 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :