Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

đặc điểm chung của lớp bò sát

Hãy trình bày đặc điểm chung của lớp bò sát?

Lượt xem : 3 | Lời giải :

Hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa ở thú

Vì sao hiện tượng thai sinh và nuôi con bằng sữa ở thú lại tiến bộ hơn sự đẻ trứng ở chim và bò sát?

Lượt xem : 4 | Lời giải :

phương pháp chế biến thức ăn vật nuôi

Kể tên các phương pháp chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi

Lượt xem : 5 | Lời giải :

Phương pháp chế biến thuỷ sản

Phương pháp chế biến thuỷ sản
a. Phương pháp thủ công, muối chua
b. Phương pháp công nghiệp, đóng hộp
c. Phương pháp thủ công, Phương pháp công nghiệp
d. Phương pháp muối chua, nước mắm

Lượt xem : 5 | Lời giải :Chưa có

Thời gian cho tôm cá ăn

Thời gian cho tôm cá ăn:
a. 9\rightarrow10h
b. 7\rightarrow 8h
c. 5\rightarrow 6h
d. 11\rightarrow12h

Lượt xem : 5 | Lời giải :

Phân loại thức ăn của tôm

Thức ăn của tôm cá có 2 loại:
a. Thức ăn tinh
b. Thức ăn thô
c. Thức ăn tự nhiên, thức ăn nhân tạo
d. a và b đúng

Lượt xem : 5 | Lời giải :

Tính chất của nước nuôi thuỷ sản:

Tính chất của nước nuôi thuỷ sản:
a. Lí học, hoá học, sinh học
b. Lí học, cơ học, sinh học
c. Hoá học, sinh học, thuỷ lợi
d. Lí học, hoá học, cơ học

Lượt xem : 6 | Lời giải :

Vai trò của nuôi thuỷ sản

Vai trò của nuôi thuỷ sản là:
a. Cung cấp thực phẩm
b. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp
c. Làm sạch môi trường nước
d. Cả a, b, c đúng

Lượt xem : 5 | Lời giải :

Phân loại vacxin

Có 2 loại vacxin
a. Vacxin thương hàn, vacxin cúm
b. Vacxin tả, vacxin cúm
c. Vacxin nhược độc, vacxin chết
d. Vacxin H5N1, vacxin tụ huyết

Lượt xem : 6 | Lời giải :

Cách tiêm chích văcxin cho vật nuôi

Cách tiêm chích văcxin cho vật nuôi
a. Tay trái cầm bơm kim cắm nghiêng 30o
b. Tay phải cầm bơm kim cắm nghiêng 30o
c. Tay phải cầm bơm kim cắm nghiêng 45o
d. Tay trái cầm bơm kim cắm nghiêng 45o

Lượt xem : 5 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :