Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

Nguyên nhân không nên hút thuốcphiện

Tại sao không nên hút thuốc phiện và thuốc lá?

Lượt xem : 4 | Lời giải :

Cây lương thực

Kể tên 5 loại cây lương thực và 5 loại cây công nghiệp

Lượt xem : 6 | Lời giải :

Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường

Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường bằng cách: a. Giảm bụi và vi sinh vật gây bệnh, tăng CO2 b. Giảm bụi và khí độc, tăng CO2 c. Giảm bụi, khí độc, giảm vi sinh vật gây bệnh và tăng O2 d. Giảm bụi, khí độc, giảm vi sinh vật gây bệnh và giảm O2

Lượt xem : 4 | Lời giải :

Đặc điểm đặc trưng nhất của cây hạt trần

Đặc điểm đặc trưng nhất của cây hạt trần là:
a. Hạt nằm trên lá noãn hở, chưa có hoa, quả b. Sinh sản hữu tính
c. Lá đa dạng, có hạt nằm trong quả d. Có rễ, thân, lá thật, có mạch dẫn

Lượt xem : 4 | Lời giải :

Nhóm những cây một lá mầm

Nhóm gồm toàn những cây một lá mầm là:
a. Cây lúa, cây ngô, cây hành, cây đậu tương b. Cây táo, cây tre, cây cỏ tranh, cây hành
c. Cây mía, cây cà chua, cây lạc, cây nhãn d. Cây dừa, cây lúa, cây ngô, cây tỏi

Lượt xem : 4 | Lời giải :

Đặc điểm của rêu

Đặc điểm của rêu là:
a. Sinh sản bằng hạt có thân, lá b. Chưa có rễ thật, có thân lá, chưa có mạch dẫn
c. Thân phân nhánh, có mạch dẫn d. Có nón đực nằm ở ngọn cây, có rễ, thân, lá

Lượt xem : 4 | Lời giải :

Nhóm gồm toàn quả khô

Nhóm gồm toàn quả khô là:
a. Quả cải, quả đu đủ, quả cam, quả cà chua b. Quả mơ, quả chanh, quả lúa, quả vải
c. Quả dừa, quả cau, quả gấc, quả ổi d. Quả bông, quả đậu đen, quả đậu xanh

Lượt xem : 5 | Lời giải :

Phân loại bạch cầu

Những loại bạch cầu nào tham gia tạo 3 hàng rào bảo vệ cơ thể ?

Lượt xem : 6 | Lời giải :

Thành phần cấu tạo của máu

Máu có thành phần cấu tạo như thế nào ?

Lượt xem : 4 | Lời giải :

Cấu tạo của xương dài

Mô tả cấu tạo một xương dài ?

Lượt xem : 4 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :