Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

Tính giá trị biểu thức

Bài 1: Tính giá trị biểu thức :
Resized Image
Với
Resized Image
Bài 2 : Giải các phương trình:
Resized Image

Lượt xem : 22 | Lời giải :Chưa có

Giải và biện luận phương trình

Cho hệ phương trình
Resized Image
(m là tham số)
a) Giải và biện luận theo m.
b) Với giá trị nào của số nguyên m, hệ có nghiệm (x ; y) với x ; y là các số nguyên dương.

Lượt xem : 24 | Lời giải :Chưa có

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức
Resized Image
a. Tìm điều kiện x để P có nghĩa.
b. Rút gọn P
c. Tìm các giá trị của x để
Resized Image

Lượt xem : 19 | Lời giải :Chưa có

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Cho hình vuông ABCD. Lấy điểm E trên cạnh BC. Tia AE cắt đường thẳng CD tại G. Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AE chứa tia AD, kẻ À vuông góc với AE và AF = AE.
a. Chứng minh 3 điểm F, D, C thẳng hàng.
b. Chứng minh:
Resized Image
c. Biết AD = 13cm, AF :AG = 10:13. Tính độ dài FG.

Lượt xem : 19 | Lời giải :Chưa có

Chứng minh 2 đường thẳng song song

Bài 1 Một xe mô tô đi từ A đến B (cách nhau 60km) theo thời gian đã ấn định. nửa quãng đường đầu xe đi nhanh hơn với vận tốc dự định 10km/h và nửa quãng đường sau xe đi với vận tốc chậm hơn vận tốc dự định 6km/h. Biết rằng xe về đúng B với thời gian quy định, hỏi vận tốc dự định của xe mô tô là bao nhiêu?
Bài 2) Cho hàm số: y = (k - 3)x + k’ (d) Tìm các giá trị của k, k’ để đường thẳng (d):
a) Đi qua hai điểm A(1;2), B(-3;4).
b) Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng
Resized Image
và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng
Resized Image
c) Song song với đường thẳng y - 2x - 1 = 0.

Lượt xem : 20 | Lời giải :Chưa có

Chứng minh đẳng thức

Chứng minh rằng.
a)
Resized Imagevới mọi a, b là các số dương
b)
Resized Image
với a, b, c là các số dương
c)
Resized Image

Lượt xem : 21 | Lời giải :Chưa có

Tính góc và cạnh của tam giác

Câu 1/Cho tam giác ABC cân tại A, đường cao AH. Biết AB = 5cm, BC = 6cm.
1) Tính các góc và cạnh còn lại của tam giác ABC;
2) Dựng đường tròn ( O) ngoại tiếp tam giác ABC, tính độ dài bán kính của đường tròn (O).
Câu 2.
Tìm tất cả các cặp số (x; y) thoả mãn
Resized Image

Lượt xem : 23 | Lời giải :Chưa có

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức
Resized Image
( với x > 0 ; x 1 )
1) Rút gọn biểu thức P;
2) Tính giá trị của biểu thức P tại x = 3;
3) Tìm giá trị nguyên của x để biểu thức P nhận giá trị nguyên.

Lượt xem : 28 | Lời giải :Chưa có

Vẽ đồ thị của hàm số

Cho hàm số y = 2x + 1 + 2m ( m là tham số)
1) Xác định m, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A ( 1;1);
2) Vẽ đồ thị của hàm số trên với giá trị của m vừa tìm được .

Lượt xem : 18 | Lời giải :Chưa có

Thực hiện các phép tính

1) Thực hiện các phép tính sau:
Resized Image
2) Tìm giá trị của x để biểu thức
Resized Image có nghĩa.

Lượt xem : 19 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :