Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

Tìm tập xác định của hàm số

Tìm tập xác định của hàm số sau: y=\sqrt{2x-1}+\frac{x+2}{\sqrt{3-x}}

2.(1,5 điểm) Xét sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số sau: y=x^{2}-4x+3

Lượt xem : 19 | Lời giải :Chưa có

Viết phương trình đường tròn

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC với A(1; 4), B(4; 3), C(2; 7).
a) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng chứa cạnh AB và đường trung tuyến AM của \DeltaABC.
b) Viết phương trình đường tròn có tâm là trọng tâm G của \DeltaABC và đi qua điểm A.

Lượt xem : 14 | Lời giải :Chưa có

Viết phương trình chính tắc của elip

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, viết phương trình chính tắc của elip (E), biết (E) có một tiêu điểm là F(–8; 0) và đi qua điểm M \left ( 5;-3\sqrt{3} \right )

Lượt xem : 15 | Lời giải :Chưa có

Giải phương trình căn bậc hai

a) Giải phương trình: \sqrt{x^{2}+x+1}=2x+1.

b) Tìm m để phương trình sau vô nghiệm: x^{2}-4\left ( m-2 \right )x+1=0

Lượt xem : 13 | Lời giải :Chưa có

Giải bất phương trình

Giải các bất phương trình sau:
a) \frac{x^{2}-3x-4}{3-4x}\leq 0 b) \left | 2x+5 \right |> \left | 7-4x \right |

Lượt xem : 11 | Lời giải :Chưa có

Rút gọn phân thức

a. Kết quả rút gọn của phân thức \frac{x^{2}-2x+1}{x^{2}+1} là:
A. - 1 B. 2x C. \frac{x-1}{x+1}

Lượt xem : 15 | Lời giải :Chưa có

Bài tập về tam giác vuông

Trong một tam giác vuông, kết luận nào sau đây là đúng ?
A. Tổng hai gúc nhọn bằng 1800 B. Tổng hai gúc nhọn bằng 900
C. Hai gúc nhọn bằng nhau D. Hai gúc nhọn kề nhau .

Lượt xem : 19 | Lời giải :Chưa có

lịch sử lớp 7 bài 11

trình bày cuôc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt của nhân dân ta theo lược đồ hình 21 sách giáo khoa

Lượt xem : 17 | Lời giải :Chưa có

Công thức tính trọng lượng của một vật

Viết công thức tính trọng lượng của một vật. Nêu đơn vị và giải thích các đại lượng có tên trong công thức

Lượt xem : 25 | Lời giải :

Đơn vị của thể tích hợp pháp

Đơn vị của thể tích hợp pháp là:
A. Mét (m) B. Kilogam (kg)
C. Mét khối (m3) D. Niuton (N)

Lượt xem : 15 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :