Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

vật lý 9

Câu 1:(2đ) Một người đi xe đạp đi nửa quãng đường đầu với vận tốc v 1 = 15km/h,

đi nửa quãng đường còn lại với vận tốc v 2 không đổi. Biết các đoạn đường mà

người ấy đi là thẳng và vận tốc trung bình trên cả quãng đường là 10km/h. Hãy

tính vận tốc v 2 .

Lượt xem : 21 | Lời giải :Chưa có

tìm giá trị lớn nhất

Y = căn ( -x^2 + 2x +2)

Lượt xem : 20 | Lời giải :Chưa có

toán 9 .. nhờ m.n giúp mk bài này vs

tìm điều kiện xác định của căn thức D= căn[ ( x-2) (2x+1)] + căn [ 2/x - 2x]

Lượt xem : 20 | Lời giải :Chưa có

tính nhanh

a) 135+360+65+40

b) 463+318+137+22

c) 20+21+22+...+29+30

Lượt xem : 32 | Lời giải :Chưa có

THời gian tự sao

Một gen có số nu loại X = 720, T=630. Khi gen tự nhân đôi , thời gian để tiếp nhận và liên kết đủ nu tự do loại X vào 2 mạch là 8 giây. Xác định tốc độ tự sao của gen và thời gian haonf tất quá trình tự nhân đôi

Lượt xem : 233 | Lời giải :Chưa có

Tính giá trị biểu thức

Bài 1: Tính giá trị biểu thức :
Resized Image
Với
Resized Image
Bài 2 : Giải các phương trình:
Resized Image

Lượt xem : 100 | Lời giải :Chưa có

Giải và biện luận phương trình

Cho hệ phương trình
Resized Image
(m là tham số)
a) Giải và biện luận theo m.
b) Với giá trị nào của số nguyên m, hệ có nghiệm (x ; y) với x ; y là các số nguyên dương.

Lượt xem : 127 | Lời giải :Chưa có

Rút gọn biểu thức

Cho biểu thức
Resized Image
a. Tìm điều kiện x để P có nghĩa.
b. Rút gọn P
c. Tìm các giá trị của x để
Resized Image

Lượt xem : 180 | Lời giải :Chưa có

Chứng minh 3 điểm thẳng hàng

Cho hình vuông ABCD. Lấy điểm E trên cạnh BC. Tia AE cắt đường thẳng CD tại G. Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AE chứa tia AD, kẻ À vuông góc với AE và AF = AE.
a. Chứng minh 3 điểm F, D, C thẳng hàng.
b. Chứng minh:
Resized Image
c. Biết AD = 13cm, AF :AG = 10:13. Tính độ dài FG.

Lượt xem : 184 | Lời giải :Chưa có

Chứng minh 2 đường thẳng song song

Bài 1 Một xe mô tô đi từ A đến B (cách nhau 60km) theo thời gian đã ấn định. nửa quãng đường đầu xe đi nhanh hơn với vận tốc dự định 10km/h và nửa quãng đường sau xe đi với vận tốc chậm hơn vận tốc dự định 6km/h. Biết rằng xe về đúng B với thời gian quy định, hỏi vận tốc dự định của xe mô tô là bao nhiêu?
Bài 2) Cho hàm số: y = (k - 3)x + k’ (d) Tìm các giá trị của k, k’ để đường thẳng (d):
a) Đi qua hai điểm A(1;2), B(-3;4).
b) Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng
Resized Image
và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng
Resized Image
c) Song song với đường thẳng y - 2x - 1 = 0.

Lượt xem : 79 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :