Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

phương trình đường thẳng

cho tg ABC cân tại A.gọi D là trung điểm AB.biết I(11/3;5/3),E(13/3;5/3) lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp và trọng tâm tg ABC,cac điểm M(3;-1),N(-3;0) lần lượt thuộc DC,AB.tìm toạ độ các đỉnh tg ABC,biết A có tung độ dương

Lượt xem : 19 | Lời giải :Chưa có

hinh 8

Bài 1. Cho tam giác ABC có BC = 15cm. Trên đường cao AH lấy các điểm I, K sao cho AK = KI = IH. Qua I và K vẽ các đường thẳng EF // BC, MN // BC (E, M Î AB; F, N Î AC).

a) Tính độ dài các đoạn thẳng MN và EF.

b) Tính diện tích tứ giác MNFE, biết rằng diện tích của tam giác ABC là .

Lượt xem : 48 | Lời giải :Chưa có

tìm các giá trị của tham số m để hệ bất phương trình:

a) \left\{\begin{matrix}x^2-3x-4\leq 0 \\ (m-1)x-2\geq 0 \end{matrix}\right. có nghiệm

b) \left\{\begin{matrix} x^2+10x+16\leq 0\\ mx\geq m+1 \end{matrix}\right. vô nghiệm

c) \left\{\begin{matrix} x+3\leq 0\\ -x^2+mx+1-m\geq 0 \end{matrix}\right. có nghiệm

d) \left\{\begin{matrix} x-3\leq 0\\ -x^2-mx-m+1\geq 0 \end{matrix}\right. có nghiệm

Lượt xem : 49 | Lời giải :Chưa có

tìm nguyên hàm

x^2dx/(x^6-4)^2

Lượt xem : 76 | Lời giải :Chưa có

tin học 11

tính thể tích khí thoát ra ở 2 thí nghiệm sau:

a,cho từ từ 150ml dd HCL vào 100 ml dd Na2CO3 1M

b, cho từ từ 100 ml dd Na2CO3 1M vào 150 ml dd HCL 1M

Lượt xem : 107 | Lời giải :Chưa có

tin học 11

cho mảng A gồm n phần tử thuộc kiểu real. Tính tổng các phần tử dương trong dãy

Lượt xem : 96 | Lời giải :Chưa có

giáo dục công dân 11

em có nhận xét gì về tính cạnh tranh của hàng hóa việt nam hiện nay với hàng hóa của các nước trong khu vực và trên thế giới? Đối với cạnh tranh không lành mạnh nhà nước cần làm gì?

Lượt xem : 113 | Lời giải :Chưa có

công dân 11

Câu 1 :Lao động là gì? Hãy chỉ ra những điều kiện khách quan, chủ quan để người có sức lao động thực hiện được quá trình lao động? Lá học sinh em cần làm gì để góp phần xây dựng kinh tế đất nước

Lượt xem : 109 | Lời giải :Chưa có

giáo dục công dân 11 (ôn tập tết)

Gía xăng trên thị trường đang ngày càng giảm mạnh. Với tư cách là người tiên dùng hoặc doanh nghiệp thì em sẽ làm gì?

Lượt xem : 103 | Lời giải :Chưa có

ngữ văn 11

Câu hỏi: Khi trời đẹp hãy chuận bị cho thời tiết xấu. (Thomas Fuller)

Viết một bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về vai trò của sự chủ động trước những tình huống xâu của cuộc sống.

Lượt xem : 121 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :