Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

Bài tập điện khó lớp 9 nhờ mọi người giải giúp

Dùng một vôn kế lý tưởng mắc vào 2 chốt A&B của một ổ cắm điện ta thấy vôn kế chỉ 120V .Giữ nguyên vôn kế và mắc bóng đèn có công suất định mức 100W vào hai chốt A và B thì vôn kế thì vôn kế chỉ 110 V .Nếu mắc thêm một bếp điện nhỏ có cùng hđt định mức với đèn vào chốt A và B thì vôn kế chỉ 90V.Giải thích tại sao số chỉ của vôn kế giảm dần và xát định công suất định mức của bếp điện .(Bỏ qua điện trở dây nối , điện trở không thay đổi theo nhiệt độ )

Lượt xem : 4 | Lời giải :Chưa có

câu hỏi bài tập sử

vẽ sơ đồ bộ máy chính quyền trung ương và địa phương thời lý

Lượt xem : 16 | Lời giải :Chưa có

câu hỏi bài tập sử

những thành tựu kinh tế, văn hóa thời lý

Lượt xem : 13 | Lời giải :Chưa có

Bài tập vật lý 10

Cho đồ thị Vận tốc – thời gian của hai vật:
Vật 1 là đường gấp khúc ABC, vật 2 là đường thẳng AC.
Kể từ thời điểm t = 0 đến thời điểm nào thì hai vật
đi được quãng đường bằng nhau?

Resized Image

Lượt xem : 17 | Lời giải :Chưa có

Vẽ đồ thị vận tốc của vật

Một vật chuyển động thẳng chậm dần đều, quãng đường vật đi được trong 1 s đầu tiên dài hơn quãng đường vật đi được trong 1 s cuối cùng là 5 m. Biết rằng quãng đường vật đi được ở giữa hai khoảng thời gian kể trên là 12 m.
a. Tìm thời gian vật đã chuyển động.
b. Vẽ đồ thị vận tốc – thời gian của vật.

Lượt xem : 15 | Lời giải :Chưa có

Viết phương trình chuyển động của vật

Một vật bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều từ điểm A, với độ lớn gia tốc bằng 2 m/s2. Chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu chuyển động; trục tọa độ Ox trùng với quĩ đạo chuyển động, gốc O trùng với A, chiều dương là chiều chuyển động.
a. Viết phương trình chuyển động của vật. Tìm tọa độ của vật tại thời điểm t = 1 phút.
b. Viết phương trình vận tốc của vật. Tìm vận tốc của vật tại thời điểm t = 1 s.
c. Tìm thời gian vật đi được quãng đường 100 m kể từ gốc thời gian.

Lượt xem : 13 | Lời giải :Chưa có

Hoàn thành sơ đồ biến hóa

. Hoàn thành sơ đồ biến hóa sau:

Resized Image

Với A,B,C,D, M, N là chất hữu cơ thường gặp. Hãy gọi tên các chất A, B, C, D, M, N.
2. Viết công thức cấu tạo của tất cả các aminoaxit có công thức phân tử C4H9NO2.
Có một số chất mạch hở cũng có công thức phân tử C4H9NO2, mỗi chất đều dễ dàng phản ứng với dung dịch NaOH ngay ở nhiệt độ thường tạo ra amoniac. Viết công thức cấu tạo của các chất đó và viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng của chúng với NaOH tạo ra amoniac.
3. Hãy viết công thức cấu tạo của những loại este (mỗi loại một chất làm ví dụ) được tạo ra từ những axit hữu cơ mà khi xà phòng hóa thu được:
a. Một muối và một rượu. b. Hai muối và một rượu.
c. Một muối và hai rượu. d. Ba muối và một rượu.

Lượt xem : 9 | Lời giải :Chưa có

Phương pháp hóa học để nhận biết các chất

1. Có 6 gói bột: Qặng đolomit, đá vôi, cát trắng, xô đa, muối ăn, PE. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết chúng.
2. Viết phương trình hóa học biểu diễn phản ứng giữa 2 oxit:
a/ Tạo thành axit b. Tạo thành bazơ
c. Tạo thành muối d. Không tạo thành ba loại hợp chất trên
3. Một chất bột trắng A, biết rằng chỉ có thể là một trong 4 chất sau: MgCl2, CaCO3, BaCl2, CaSO4. Hãy cho biết cách kiểm tra mẫu hóa chất trên để biết đó là hóa chất nào.

Lượt xem : 10 | Lời giải :Chưa có

Tính quãng đường vật đi được

Một vật được thả không vận tốc đầu từ đỉnh một mặt phẳng nghiêng 30^{\circ}. Vật chuyển động không ma sát mất 2s thì đến chân mặt phẳng nghiêng. Khi đến chân mặt phẳng nghiêng vật tiếp tục chuyển động trên mặt phẳng ngang với hệ số ma sát 0,2. Hỏi vật đi được quãng đường bao nhiêu trên mặt phẳng ngang thì dừng lại? Cho g = 10m/s2.
Resized Image

Lượt xem : 11 | Lời giải :Chưa có

Tính cường độ dòng điện

Cho mạch điện như hình vẽ
E1= 6V, r1 = r2 = 1\Omega; E2 = 2V; R1= 2\Omega
R2 = 5\Omega , R3 = 3 \Omega là bình điện phân
dung dịch CuSO4 các điện cực bằng đồng
Tính:
a) Hiệu điện thế UAB
b) Cường độ dòng điện chạy qua
các đoạn mạch.
c) Tính lượng đồng bám vào catôt trong
thời gian 16 phút 5 giây.

Lượt xem : 11 | Lời giải :Chưa có

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :