Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

Triệu chứng thiếu vitamin A

Người thiếu vitamin A sẽ dẫn đến tình trạng:
a. Giảm trí nhớ
b. Mắt kém
c. Loãng xương
d. Cơ bắp nhão

Lượt xem : 5 | Lời giải :

giúp mình bài này vs

Tìm 1 số có 3 chữ số , sao cho chia nó cho 11 thì được thương bằng tổng các chữ số của số bị chia

Lượt xem : 28 | Lời giải :Chưa có

giúp mình với

chứng minh rằng với mọi sood tự nhiên X luôn có

a, (x+1)(x+2)(x+3).....(2x) chia hết cho 2^x

b, (x+1)(x+2)(x+3).....(3x) chia hết cho 3^x

Lượt xem : 20 | Lời giải :Chưa có

Tốc độ bay hơi của chất lỏng

a. Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào những yếu tố nào?
b. Hãy nêu những đặc điểm về nhiệt độ sôi

Lượt xem : 16 | Lời giải :

Công dụng của các loại nhiệt kế

a. Nhiệt kế dùng để làm gì ? Nêu công dụng của các nhiệt kế sau : nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế y tế.
b. Khi nhiệt kế thủy ngân (hoặc rượu) nóng lên thì cả bầu chứa và thủy ngân (hoặc rượu) đều nóng lên. Tại sao thủy ngân (hoặc rượu) vẫn dâng lên trong ống thủy tinh ?

Lượt xem : 16 | Lời giải :

Quan hệ giữa thể tích và nhiệt độ

a. Thể tích các chất thay đổi như thế nào khi nhiệt độ tăng, khi nhiệt độ giảm ?
b. Hãy nêu thứ tự nở vì nhiệt từ ít đến nhiều của các chất đã học.

Lượt xem : 15 | Lời giải :

Tác dụng của các loại ròng rọc

a. Dùng đòn bẩy để nâng một vật nặng. muốn nâng một vật nặng nhỏ hơn trọng lượng của vật ta phải cần điều kiện gì ?
a. Hãy nêu tác dụng của các loại ròng rọc đã học ?

Lượt xem : 15 | Lời giải :

Đặc điểm chumg của lớp bò sát

Nêu đặc điểm chumg của lớp bò sát?

Lượt xem : 14 | Lời giải :

Hình thức sinh sản hữu tính

Nêu sự tiến hóa của hình thức sinh sản hữu tính?

Lượt xem : 13 | Lời giải :

Đặc điểm sinh sản của thỏ

Đặc điểm sinh sản của thỏ có gì khác so với các động vật đã học?
A. Đẻ trứng, trứng có vỏ dai. B. Có nhau thai.
C. Thụ tinh trong. D. Thụ tinh ngoài.

Lượt xem : 14 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :