Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

Nguyên nhân nước biển mặn

Câu 1) Con người có những ảnh hưởng nào đến sự phân bố động thực vật? Nêu một số ví dụ cụ thể.
Câu 2) Vì sao nước biển lại mặn?

Lượt xem : 32 | Lời giải :

Đặc điểm chính 2 thành phần chính của đất

Trình bày khái niệm và đặc điểm chính 2 thành phần chính của đất?

Lượt xem : 35 | Lời giải :

Khái niệm sông hồ

Sông là gì? Hồ là gì? Kể tên một số con sông, hồ lớn ở nước ta.

Lượt xem : 35 | Lời giải :

Cấu tạo của PROTEIN?

Nêu cấu tạo của protein

Lượt xem : 72 | Lời giải :

Nêu cơ chế xác định giới tính

Nêu cơ chế xác định giới tính? Yếu tố nào ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính?

Lượt xem : 74 | Lời giải :

Quá trình phát sinh giao tử đực và cái

So sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa quá trình phát sinh giao tử đực và cái

Lượt xem : 69 | Lời giải :

Khái niệm giảm phân

Giảm phân là gì? Nêu đặc điểm cơ bản của NST qua các kì của giảm phân?

Lượt xem : 96 | Lời giải :

đặc điểm hình thái, cấu trúc nhiễm sắc thể

Nêu đặc điểm hình thái, cấu trúc, chức năng của NST?

Lượt xem : 90 | Lời giải :

Khái niệm thể đồng dị hợp

1. Nêu khái niệm thể đồng hợp, dị hợp, kiểu gen, kiểu hình? Cho ví dụ?

Lượt xem : 54 | Lời giải :

Đặc điểm địa hình châu Phi

Trình bày đặc điểm địa hình của châu Phi

Lượt xem : 221 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :