Về trang chủ m.onthionine.net | Về trang chủ onthionline.net

Tìm kiếm bài tập qua Mobile

Tìm số hạng liên tiếp của một cấp số cộng

Bài 1 Tìm bốn số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng 20 và tổng bình phương của chúng bằng 120.
Bài 2: Tìm 5 số hạng liên tiếp của một cấp số cộng biết tổng của chúng bằng 25 và tổng bình phương của chúng bằng 165.
Bài 3: Cho một cấp số cộng \left ( u_{n} \right ) có u5 + u19 = 90. Hãy tính tổng 23 số hạng đầu tiên của \left ( u_{n} \right )

Lượt xem : 2 | Lời giải :Chưa có

Tìm số hạng đầu tiên và công sai

Tìm số hạng đầu tiên và công sai của các cấp số cộng sau:
Resized Image

Lượt xem : 4 | Lời giải :Chưa có

Tìm công sai

Cho một cấp số cộng \left ( u_{n} \right ) có: u1 = 1 và u2 = 5
a) Tìm công sai d của cấp số cộng đã cho
b) Tìm u2, u3, u4.
c) Tìm số hạng tổng quát của cấp số cộng.

Lượt xem : 3 | Lời giải :Chưa có

Xét tính đơn điệu của các dãy số

Bài 1: Tìm số hạng tổng quát của dãy số sau:
Resized Image
Bài 2: Xét tính đơn điệu của các dãy số sau:
Resized Image

Lượt xem : 8 | Lời giải :Chưa có

Tìm số hạng tổng quát của dãy số

Bài 1: Cho dãy số
Resized Image
a) Chứng minh rằng
Resized Image
với mọi n ≥ 1
b) Hãy cho dãy số \left ( u_{n} \right ) bởi hệ thức truy hồi.
Bài 2: Tìm số hạng tổng quát của dãy số sau:
Resized Image

Lượt xem : 2 | Lời giải :Chưa có

Viết 5 số hạng đầu của các dãy số

Bài 1: Viết 5 số hạng đầu của các dãy số sau:

Resized Image
Bài 2: Viết số hạng tổng quát của một dãy số tăng gồm tất cả các số nguyên dương mà mỗi số hạng của nó:
a) Đều chia hết cho 3
b) Chia cho 5 dư 2.

Lượt xem : 2 | Lời giải :Chưa có

Phương pháp chứng minh quy nạp.

Giải các bài toán sau bằng phương pháp chứng minh quy nạp.
Resized Image

Lượt xem : 8 | Lời giải :Chưa có

Giải phương trình

1) Giải phương trình:

Resized Image

2) Tìm m để phương trình:
Resized Image
có nghiệm
Resized Image

Lượt xem : 4 | Lời giải :Chưa có

tính áp suất trong bình thông nhau

Cho một bình thông nhau có tiết diện nhánh lớn gấp hai lần nhánh nhỏ. Giữa hai nhánh có một khóa K. Khi khóa K đóng, đổ một lượng nước vào nhánh nhỏ. Sau đó mở khóa K, thấy mực nước trong nhánh nhỏ là 5cm. Tiết diện nhánh nhỏ là 2cm vuông.

a/ tính áp suất nước tại đáy của hai nhánh sau khi mở khóa

b/ tính thể tích nước có trong bình thông nhau

Lượt xem : 9 | Lời giải :Chưa có

Chuyển động tròn đều

Một bánh xe quay đều 100 vòng trong thời gian 2s. Xác định chu kì,tần số và vận tốc góc của bánh xe.

Lượt xem : 33 | Lời giải :

Chú ý : Mọi thông tin vui lòng liên hệ onthionline@gmail.com để được hỗ trợ.
Ôn thi trực tuyến  |  Hướng dẫn tìm kiếm
Bài tập mới nhất
Bài tập khác :